Phấn đấu GRDP cả năm tăng 6% so với năm 2020
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 12/04/2021 Lượt xem: 4

UBND thành phố vừa có Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 7-4-2021 đề nghị HĐND thành phố thông qua nghị quyết về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố trong 6 tháng đầu năm 2021 nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của Covid-19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Theo đó, thành phố tập trung triển khai các chỉ đạo, chủ trương của Trung ương và thành phố, nhất là Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29-3-2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng...

Ưu tiên thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản để kích thích tăng trưởng, tạo tiền đề phấn đấu GRDP cả năm tăng 6% so với năm 2020.

Thành phố phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương hoàn thiện và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 144/2016/NĐ-CP về quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Đà Nẵng. Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Khẩn trương tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thực hiện tốt kế hoạch triển khai chủ đề “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”; triển khai các nhiệm vụ của các tổ công tác liên ngành để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của dự án đầu tư xây dựng.

Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống Covid-19 trong thời gian đến. Hỗ trợ, duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, góp phần hạn chế suy giảm tăng trưởng kinh tế. Triển khai các kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch giai đoạn 2021-2022. Hoàn thành đề án chuyển đổi số, kế hoạch truyền thông chuyển đổi số.

Triển khai lập đề án Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực. Tăng cường các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tập trung công tác xây dựng chính quyền, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo. Tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, an toàn giao thông và trật tự xã hội...

Theo baodanang.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo