Đảm bảo công tác y tế, phòng chống dịch bệnh COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 09/04/2021 Lượt xem: 76

Ngày 8-4, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND về việc đảm bảo y tế, phòng chống dịch bệnh COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đà Nẵng.

Kế hoạch nhằm đảm bảo thực hiện phòng chống và ngăn ngừa khả năng lây lan của dịch COVID-19 phục vụ an toàn cho công tác bầu cử; chủ động ứng phó có hiệu quả với các tình huống dịch COVID-19 trong quá trình triển khai các hoạt động bầu cử Quốc gia nhằm đảm bảo duy trì hoạt động chung và hoàn thành tốt nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống từ Trung ương tới địa địa phương; tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động bầu cử để đảm bảo bầu cử được thực hiện theo đúng yêu cầu.

Theo đó, yêu cầu đặt ra là yập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố; kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan tại cộng đồng trước, trong thời gian diễn ra các hoạt động bầu cử. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử, UBND các cấp bố trí các khu vực bỏ phiếu phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh, đảm bảo công dân được tham gia bầu cử theo quy định, đảm bảo 100% các điểm bầu cử, các hoạt động bầu cử thực hiện đầy đủ khuyến cáo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.

Nội dung các hoạt động phải bám sát với các chỉ đạo, quy định và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia và có tính thực tế cao nhất phù hợp với đặc điểm của từng tình huống cụ thể trong quá thực hiện công tác bầu cử. Hướng dẫn phải đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn tổ chức bầu cử và hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19, có sự phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan và lực lượng tham gia phục vụ công tác bầu cử. Đảm bảo thuận lợi tối đa, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

UBND thành phố yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, xây dựng các phương án để kịp thời ứng phó với các tình huống bất thường của dịch COVID-19 có thể xảy ra trước và trong quá trình diễn ra bầu cử. Cán bộ Tổ bầu cử, lực lượng phục vụ cần được tuyên truyền, tập huấn về phòng, chống dịch COVID-19. Tùy theo từng tình huống và diễn biến của dịch bệnh; công tác kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 trong bầu cử sẽ được thay đổi, điều chỉnh để phù hợp với thực tế; vừa đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch COVID-19 cho toàn bộ người dân, cử tri, lực lượng tham gia làm nhiệm vụ, ban tổ chức … vừa đảm bảo công tác bầu cử theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Đối với những nơi đang áp dụng các biện pháp cách ly xã hội hoặc áp dụng biện pháp phong tỏa không thể tổ chức hội nghị theo hình thức trực tiếp thì tổ chức hội nghị theo hình thức trực tuyến nhưng lưu ý việc bảo đảm an ninh mạng và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Trường hợp bất khả kháng, không thể tổ chức hội nghị theo hình thức tập trung được thì Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hiệp thương kịp thời báo cáo cấp ủy và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương để chủ động lựa chọn hình thức tổ chức hội nghị phù hợp thông qua ứng dụng công nghệ thông tin như: tổ chức hội nghị trực tuyến, tổ chức lấy ý kiến thông qua Email, tin nhắn SMS, qua các ứng dụng zalo, viber hoặc gửi phiếu lấy ý kiến đến các thành phần dự hội nghị...

Kế hoạch đề ra 2 kịch bản có thể xảy ra để các sở, ban, ngành, địa phương triển khai công tác đảm bảo y tế, gồm: trên địa bàn thành phố không ghi nhận ca bệnh COVID-19 do lây lan trong cộng đồng trước và trong quá trình diễn ra bầu cử (thực hiện bầu cử tại các địa điểm cố định); trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có ghi nhận ca bệnh COVID-19 do lây lan trong cộng đồng hoặc dịch COVID-19 bùng phát, lây lan trên diện rộng trước và trong quá trình diễn ra bầu cử (thực hiện bầu cử tại các địa điểm cố định và các địa điểm đặc thù khác).

UBND thành phố giao Sở Y tế là cơ quan chỉ đạo chung, điều phối các hoạt động về y tế phục vụ bầu cử. Chỉ đạo bố trí ít nhất một nhân viên y tế/ khu vực bỏ phiếu (dự kiến 525 khu vực bỏ phiếu trên toàn thành phố), phối hợp với các lực lượng do Ủy ban bầu cử, UBND các cấp bố trí như dân quân, dân phòng, công tác viên y tế dân số… thực hiện công tác đo thân nhiệt, giám sát, nhắc nhở người tham gia bầu cử thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách…

Đồng thời, phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp, Sở, ngành có liên quan và UBND quận, huyện phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống và ứng phó với dịch bệnh, kiểm tra thực tế tại một số khu vực bỏ phiếu, đánh giá công tác y tế phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giám sát, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu vực bỏ phiếu. Chỉ đạo các đơn vị khám chữa bệnh để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân khi cần thiết; điều phối, bố trí cán bộ y tế tham gia các Tổ bầu cử để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn phòng, chống dịch tại nơi bầu cử. Có thể vận động Y tế tư nhân tham gia.

Sở Y tế có trách nhiệm theo dõi sát tình hình diễn biến dịch COVID-19 tham mưu kịp thời công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử. Thông báo ngay khi phát hiện các trường hợp có liên quan, các trường hợp là F1, F2… là cử tri đang tham gia bầu cử tại các điểm bầu cử. Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn đảm bảo y tế, phòng chống dịch bệnh. Tổ chức tập huấn chuyên môn về phòng, chống dịch cho cán bộ, công chức, viên chức trong Ban bầu cử, tổ bầu cử.

Bên cạnh đó, đảm bảo đầy đủ trang phục phòng chống dịch theo quy định, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay, máy đo thân nhiệt và các hóa chất, vật tư trang thiết bị y tế phòng, chống dịch khác tại tất cả các khu vực bỏ phiếu cố định và lưu động. Tổng hợp tình hình sử dụng hóa chất, vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch đã sử dụng, lập dự toán kinh phí mua sắm bổ sung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các địa phương, Sở Thông tin và truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử.

UBND thành phố cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông các cấp trên địa bàn thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các biện pháp 5K của Bộ Y tế và các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Công an thành phố có trách nhiệm phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bầu cử; phối hợp trong công tác điều tra, truy vết, vận chuyển người thực hiện cách ly y tế, quản lý đối tượng, thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với các đối tượng không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh, nội quy của khu vực bầu cử. Đồng thời, chủ động theo dõi và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xử lý các trường hợp đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử. Huy động lực lượng tham gia theo đề xuất của cơ quan y tế hoặc các cơ quan chuyên môn, chính quyền các địa phương khi phải xử lý các tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh.

Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp triển khai thực hiện kế hoạch; đồng thời, quán triệt lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình gương mẫu chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử.

UBND thành phố giao UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các quận, huyện quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đà Nẵng, tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng chống dịch cho nhân dân trên địa bàn; sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng chống dịch.        

Đồng thời, Ban hành kế hoạch chi tiết đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân nhân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chỉ đạo, bố trí lực lượng (dân quân, dân phòng, cộng tác viên y tế dân số …) phối hợp với nhân viên y tế thực hiện công tác giám sát, phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Lập kế hoạch huy động, trưng dụng máy đo thân nhiệt điện tử từ các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn (trường học, Tổ COVID-19 cộng đồng, …); đảm bảo mỗi khu vực bỏ phiếu có ít nhất 01 máy đo thân nhiệt điện tử.

UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan nắm bắt, sàng lọc, phân nhóm những người có yếu tố dịch tễ có nguy cơ nhiễm COVID-19 để thực hiện bầu cử theo quy định. Chỉ đạo công tác bầu cử tại các khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa, giãn cách, các trường hợp công dân đang cách ly tại nhà theo qui định. Chỉ đạo Trung tâm Y tế, Phòng Y tế quận, huyện và các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau khi kết thúc bầu cử.

Mặt khác, tăng cường nắm bắt thông tin, thông báo ngay khi phát hiện có cử tri thuộc diện F1, F2, hoặc liên quan đến dịch bệnh... đang bầu cử tại các điểm bầu cử trên địa bàn. Xử trí kịp thời các tình huống dịch bệnh phát sinh trong thời gian tổ chức bầu cử theo phương án đã ban hành. Phối hợp chỉ đạo thành lập các Tổ Y tế, Tổ Y tế - bầu cử. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư,  hóa chất, xe chuyên dụng vận chuyển thùng phiếu và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại tất cả các điểm bầu cử cố định và lưu động.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi tham gia bầu cử. Huy động lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, công tác phòng, chống dịch trong trường hợp khẩn cấp về dịch.

Theo danang.gov.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo