Bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của bộ máy hành chính Nhà nước
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 02/03/2021 Lượt xem: 4

Chiều 1-3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng” và dự thảo các nghị định quy định chi tiết thi hành các nghị quyết của Quốc hội về “Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: VGP

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cần có khuôn khổ pháp lý để tổ chức chính quyền đô thị tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động sớm. Qua đó, lưu ý một số nguyên tắc là các tổ chức chính quyền đô thị tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh phải đáp ứng được yêu cầu đặc thù của từng địa phương nhưng cũng phải bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của bộ máy hành chính Nhà nước từ Trung ương đến địa phương theo quy định pháp luật.

“Từ việc thí điểm và áp dụng mô hình mới này sẽ góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, bảo đảm sự quản lý và chỉ đạo tập trung, thống nhất của UBND, Chủ tịch UBND thành phố, phù hợp với đổi mới việc tổ chức hoạt động của quận, phường theo hướng năng động, linh hoạt, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng sự hài lòng người dân và doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Sự năng động, thuận lợi, linh hoạt rất quan trọng đối với thực hiện các nghị quyết này ở Đà Nẵng cũng như Thành phố Hồ Chí Minh khi không có HĐND ở quận, phường. Thực hiện thống nhất chế độ công vụ, công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước gắn với xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng đô thị văn minh, cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức. Cơ quan hành chính quận, phường phải mạnh, là nơi lo cho dân, kể cả giải quyết việc làm và bảo đảm an toàn cho người dân.

Về nội dung 2 dự thảo nghị định đối với 2 thành phố, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thống nhất quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND với vai trò là người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn quận, phường. Đồng thời thực hiện chế độ thủ trưởng nhưng không được lạm quyền và vì thế phải có giám sát, bàn bạc, thảo luận những vấn đề quan trọng ở quận, phường khi thấy cần thiết. Bộ Nội vụ cần chỉnh lý các quy định về cơ cấu tổ chức của UBND quận, phường bảo đảm phù hợp với quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội. Về chế độ công chức, thống nhất quy định công chức làm việc tại UBND phường thuộc biên chế công chức UBND quận.

Về vấn đề giám sát, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nguyên tắc, ở đâu có quyền lực thì phải có sự giám sát. Vậy khi không có HĐND quận, phường thì ai giám sát, vai trò của HĐND thành phố, của Đoàn đại biểu Quốc hội, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đặc biệt là vai trò lãnh đạo của Đảng, của quận ủy rất quan trọng trong việc giám sát cấp quận, phường khi không có HĐND.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của Thường trực Chính phủ, các ý kiến tại cuộc họp và khẩn trương hoàn thiện các dự thảo nghị định, trình Chính phủ xem xét, ban hành để các thành phố kịp thời triển khai tổ chức bộ máy theo mô hình mới, phục vụ công tác bầu cử HĐND các cấp trong tháng 5 tới.

Theo các nghị quyết của Quốc hội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh đều tổ chức chính quyền theo một cấp thành phố, tức là quận, phường không có HĐND. UBND quận, phường là cơ quan hành chính. Đối với Đà Nẵng, chính quyền địa phương ở phường thuộc quận không còn là một cấp chính quyền, mà chỉ là cơ quan hành chính thuộc UBND quận. Vì vậy, để bảo đảm tính thống nhất như quy định đối với mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng, dự thảo Nghị định quy định biên chế công chức làm việc tại UBND phường thuộc biên chế công chức của UBND quận và do UBND quận quản lý, sử dụng.

Về chế độ, chính sách đối với công chức phường khi thuộc biên chế công chức của quận, theo Bộ Nội vụ, khi công chức cấp xã làm việc tại UBND phường được chuyển thành biên chế công chức do UBND quận quản lý và sử dụng thì chế độ, chính sách thực hiện như đối với công chức, không làm phát sinh các chế độ, chính sách mới.

Hiện thành phố Đà Nẵng có tổng cộng 45 phường, trong đó có 37 phường loại 1, 8 phường loại 2. Theo các quy định tại Luật Cán bộ, công chức, Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP thì số lượng biên chế công chức làm việc tại UBND phường (trong đó có Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường) ở thành phố Đà Nẵng trung bình khoảng 15,2 người/phường. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ cho rằng, việc quy định theo hướng số lượng bình quân biên chế mỗi phường là 15 người (có tính đến tinh giản biên chế theo chủ trương của Đảng và Chính phủ) là phù hợp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã góp ý một số nội dung về việc xác định số lượng biên chế công chức làm việc tại UBND phường; về Trưởng công an, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận, Trưởng công an phường.

Theo baodanang.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo