Tăng cường tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 23/02/2021 Lượt xem: 3

Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cho biết, sắp đến thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng.

Trừ trường hợp đối với gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 35% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh. Đồng thời, đề ra những giải pháp để tăng cường trách nhiệm của các chủ đầu tư, ban quản lý trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công và giám sát đầu tư của đơn vị. Thời gian đến, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm các đơn vị tư vấn, nhà thầu, nhà đầu tư, các ban quản lý dự án, đơn vị thi công không thực hiện đúng trách nhiệm; cho rà soát lại quy trình, thủ tục hồ sơ và tham gia tháo gỡ khó khăn đối với các dự án. Đồng thời, siết chặt quản lý đối với những nhà thầu thi công năng lực yếu; những nhà thầu chậm tiến độ kéo dài sẽ phải chấm dứt hợp đồng và từ chối mời đấu thầu các công trình khác.

Theo drt.danang.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo