Thực hiện Treo cờ và nghỉ Tết Ẩm lịch năm 2021
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 26/01/2021 Lượt xem: 4

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thông báo về việc nghỉ lễ nhân dịp Tết Ẩm lịch năm 2021 như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) được bố trí nghỉ như sau:

Nghỉ Tết Âm lịch năm 2021: Nghỉ 02 ngày trước Tết, 03 ngày sau Tết Âm lịch. Do ngày 13/02/2021 và ngày 14/02/2021 (tức ngày mùng 2 và mùng 3 tết Âm lịch) trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần nên công chức viên chức sẽ nghỉ bù vào ngày 15/02/2021 va ngày 16/02/2021 (tức ngày mùng 4 và mùng 5 Tết Âm lịch).    .

Nhự vậy, dịp nghỉ Tết Âm lịch năm 2021 công chức, viên chức nghỉ liền 07 ngày liên tục, từ thứ Tư ngày 10/02/2021 đến hết thứ Ba ngày 16/02/2021 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tỷ đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ Tết nêu trên lưu ý: Bố trí sắp xêp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tô chức và nhân dân trong dịp Tết.

3. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vi để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

4. Các đơn vi bảo vệ an ninh - trật tự, trực sẵn sàng chiến đấu, phục vụ công cộng; các doanh nghiệp do yêu cầu phải làm việc liên tục 24/24 giờ trong ngày, bố trí nghỉ luân phiên thì Thủ trường đơn vị, Giám đốc doanh nghiêp căn cứ vào ngày nghỉ hằng tuần để bố trí nghỉ bù cho phù hợp.

5. Đối với ngưòi lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 của Thông báo này thì các doanh nghiệp căn cứ quy định thời gian nghỉ Tết Âm lịch tại Điều 112 của Bộ luật Lao động năm 2019 và chế độ tuần làm việc của đơn vị mình, thực hiện cho người lao động nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ bù phù hợp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

6. Do thời gian nghỉ Tết dài ngày nên các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải có kế hoạch phân công trực, bảo vệ và thực hiện nghiêm túc lịch trực, bảo vệ để xử lý kịp thời những công việc đột xuất trong những ngày nghỉ Tết Âm lịch.

7. Tất cả các cơ quan, đơn vị, hộ nhân dân và các tàu thuyền thực hiện treo cờ Tổ quốc từ ngày 10/02/2021 đến ngày 14/02/2021.

8. Các cơ quan công sở, doanh nghiệp có tổ chức Đảng thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Theo danang.gov.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo