Tăng cường kỷ luật, kỷ cương làm việc
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 26/01/2021 Lượt xem: 4

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 118/UBND-SNV ngày 11-1-2021 yaau cầu các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, UBND các quận, huyện, phường, xã tăng cường kỷ luật, kỷ cương làm việc nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp, đảm bảo nghiêm minh trong thực thi pháp luật, nhất là trong những ngày trước và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 9-12-2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021; Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công văn số 173-CV/TU ngày 22-12-2020 của Thành ủy về việc tổ chức Tết năm 2021; Nghị quyết số 348/NQ-HĐND ngày 9-12-2020 của HĐND thành phố Đà Nẵng về nhiệm vụ năm 2021; Công văn số 468-CV/BCSĐ ngày 28-12-2020 của Ban cán sự đảng UBND thành phố về triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021.

Đồng thời, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, quy chế của cơ quan, đơn vị; sửa đổi, bổ sung quy trình, thủ tục xử lý công việc, loại bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp; khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Rà soát đội ngũ CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý, thực hiện điều động, chuyển công tác, bố trí lại CBCCVC đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; kịp thời thay thế những cá nhân vi phạm, có thái độ tiêu cực, công việc chậm trễ và không đảm bảo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức kiểm tra hoạt động công vụ thường xuyên và đột xuất; kết hợp theo dõi, giám sát qua camera tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong những ngày làm việc trước và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; phân công CBCCVC thực hiện nhiệm vụ theo quy định, nhất là kiểm tra các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và nhiệm vụ năm 2021. Nếu để xảy ra sai phạm, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

UBND thành phố yêu cầu không để tình trạng CBCCVC vắng mặt tại nơi làm việc, nhất là tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị. Trường hợp CBCCVC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vắng mặt có lý do chính đáng thì phải bố trí CBCCVC thay thế để xử lý và giải quyết công việc của tổ chức, công dân. Thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...

UBND thành phố giao Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra công vụ thành phố, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình quản lý, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND quận, huyện, phường, xã. Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố, UBND các quận, huyện báo cáo kết quả kiểm tra gửi Sở Nội vụ trước ngày 22-2-2021, để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, xử lý các vi phạm.

Theo danang.gov.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo