Hỗ trợ 800.000 đồng/hộ đối với một số trường hợp giải toả tại các dự án trên địa bàn thành phố
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 26/01/2021 Lượt xem: 4

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 12-1-2021 về việc hỗ trợ hộ giải toả các dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, với mức 800.000 đồng/hộ.

Theo đó, đối tượng hỗ trợ là hộ giải toả đi hẳn thuộc diện hộ chính và hộ phụ có hồ sơ đền bù về nhà ở riêng hoặc cùng chung thửa đất thu hồi của hộ chính nhưng chưa được tách thửa, đã bàn giao mặt bằng, thuộc một trong các trường hợp sau: hộ đang ở tạm tại nhà ở khu chung cư hoặc nhà tạm do Nhà nước quản lý trong thời gian chờ bố trí tái định cư thực tế (kể cả hộ bị cưỡng chế thu hồi đất); hộ đang được hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chờ bố trí tái định cư thực tế; hộ đang được giao đất ở hoặc nhà ở chung cư thực tế (chỉ tính đối với lô đất, nhà ở chung cư đầu tiên hoặc duy nhất trong tiêu chuẩn bố trí tái định cư) từ ngày 15-11-2020 đến ngày 11-2-2021, kể cả hộ được hỗ trợ tiền thuê nhà một lần. Trừ các hộ đã có chủ trương chuyển đổi bố trí đất tái định cư thực tế nhưng có cam kết chờ vị trí đăng ký truớc đây.

Không hỗ trợ đối với các hộ đang ở tạm tại nhà ở khu chung cư hoặc nhà tạm do Nhà nước quản lý trong thời gian chờ bố trí tái định cư thực tế (kể cả hộ bị cưỡng chế thu hồi đất) đã được bố trí tái định cư thực tế từ ngày 15-11-2020 về trước nhưng chưa bàn giao lại nhà chung cư hoặc nhà tạm; hộ đang được hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chờ bố trí tái định cư thực tế đã được thông báo mời nhận đất ở hoặc nhà ở chung cư thực tế trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng đã quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo nhưng không liên hệ đến cơ quan chức năng để giải quyết.

UBND thành phố cũng quyết định tạm dừng bàn giao mặt bằng đối với các hộ có nhà đang ở thực sự và thực hiện tổ chức cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 27-1-2021 (nhằm ngày 15-12 Âm lịch 2020) đến ngày 26-2-2021 (nhằm ngày 15-1 Âm lịch 2021). Đối với các dự án đặc thù, giao Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đề xuất cụ thể tiến độ bàn giao mặt bằng, báo cáo UBND thành phố xem xét.

UBND thành phố giao Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường quận huyện lập danh sách hỗ trợ theo đúng đối tượng quy định tại Quyết định và trực tiếp chi trả từ nguồn kinh phí bồi thường hỗ trợ của dự án liên quan theo quy định. Đối với hộ giải tỏa thuộc đối tượng hỗ trợ theo Quyết định đang ở tại các khu chung cư do Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng quản lý, giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng xác nhận thông tin gửi Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường quận huyện liên quan thực hiện chi trả.

Sau khi thực hiện chi hỗ trợ xong, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường quận huyện lập danh sách cụ thể, báo cáo Phòng Tài nguyên và Môi trường quận huyện thẩm tra, trình UBND quận, huyện phê duyệt để làm cơ sở quyết toán theo quy định; đơn vị nào chi không đúng đối tượng chịu trách nhiệm tự thanh toán.

Theo danang.gov.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo