Việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng năm 2021
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 18/01/2021 Lượt xem: 3

Căn cứ tình hình thực tế về công tác tiếp công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố thông báo việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng năm 2021 như sau:

1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, CHủ tịch UBND thành phố tiếp công dân định kỳ (dự kiến vào ngày 15 hàng tháng) tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố.

Nếu lịch trùng vào ngày nghỉ hoặc có lịch đột xuất của Chủ tịch UBND thành phố, Văn phòng UBND thành phố sẽ thông báo thay đổi lịch tiếp dân trên Cổng Thông tin điện tử thành phố và tại trụ sở Tiếp công dân.

2. Để công tác tiếp dân đạt hiệu quả, công dân có đơn đăng ký và gửi trước nội dung tại Ban Tiếp công dân thành phố để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định.

3. Ban Tiếp công dân thành phố chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo địa điểm, th ànhphần và nội dung phục vụ cho công tác tiếp công dân của Chủ tịch UBND thành phố.

UBND thành phố thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, công dân biết và thực hiện.

Theo danang.gov.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:




 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo