Quản lý, sử dụng trang thiết bị thi đấu thể thao của đội tuyển quốc gia
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 29/10/2020 Lượt xem: 6

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư quy định định mức, chế độ quản lý, sử dụng trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao của các đội tuyển quốc gia.

Dự thảo Thông tư đề xuất định mức, chế độ quản lý, sử dụng trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên của các đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ quốc gia của từng môn thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu theo quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao.

Các đơn vị, tổ chức huấn luyện các đội tuyển cấp tỉnh, ngành, huyện, đội tuyển năng khiếu các cấp có thể căn cứ các quy định để vận dụng cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và địa phương.

Nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị tập huấn và thi đấu cấp cho các đội tuyển quốc gia được cân đối trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Nhà nước khuyến khích các liên đoàn, hiệp hội thể thao, các đơn vị khai thác nguồn trang thiết bị hợp pháp khác để trang bị bổ sung cho vận động viên, huấn luyện viên.

Dự thảo Thông tư đề xuất quy định: 1- Định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu áp dụng chung cho các môn thể thao; 2- Định mức trang thiết bị tập thể lực chung cho các môn thể thao; 3- Định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu cho từng môn.

Chế độ và thời gian cấp phát, trang bị

Dự thảo nêu rõ, trang thiết bị tập huấn thể thao có thời gian sử dụng dưới 1 năm được cấp phát như sau: Cấp phát lần 1 khi vận động viên, huấn luyện viên được tập trung tập huấn theo quyết định lần thứ nhất trong năm của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao. Cấp phát lần 2 đối với các vận động viên, huấn luyện viên: a- Tập trung tập huấn một đợt trong năm từ 183 ngày trở lên. B- Tập trung tập huấn nhiều đợt trong năm với tổng thời gian tập trung tập huấn từ 183 ngày trở lên.

Một số trang thiết bị tiêu hao hàng ngày, hàng tháng được cấp phát theo ngày, cấp phát theo tháng cho các vận động viên, huấn luyện viên được tập trung tập huấn.

Trang thiết bị tập huấn thể thao có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên được trang bị theo định mức và được trang bị mới khi thiết bị đó đủ điều kiện thanh lý.

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo