Gỡ vướng thủ tục chấp thuận nhân sự của ngân hàng
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 29/10/2020 Lượt xem: 7

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về người ký văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự, trên cơ sở rà soát các quy định tại Luật các tổ chức tín dụng về thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Điều 12, 63, 66, 67, 89 Luật các tổ chức tín dụng), dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự tại nguyên tắc lập và gửi hồ sơ theo hướng quy định cụ thể đối với tổ chức tín dụng là văn bản của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và chi nhánh ngân hàng nước ngoài là văn bản của Tổng giám đốc (Giám đốc).

Đối với tổ chức tín dụng, tương tự với phương thức ra Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, người ký văn bản của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên thực hiện theo cơ chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên.

Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, dự thảo Thông tư bổ sung quy định đối với trường bị khuyết Tổng giám đốc (Giám đốc) để đảm bảo xử lý được các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo