Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 15/10/2020 Lượt xem: 2

Bộ Nội vụ vừa công bố lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức.

Bộ Nội vụ cho biết, nguyên tắc xác định cơ cấu ngạch công chức là vị trí việc làm được xác định tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức. Đồng thời, theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, vị trí việc làm là căn cứ để xác định số lượng ngạch, cơ cấu ngạch công chức. Trong khi đó, để có cơ sở quyết định và quản lý về số lượng ngạch, cơ cấu ngạch công chức của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phải có đầy đủ thông tin về vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức trên cơ sở tổng hợp của Bộ, ngành, địa phương. Do vậy, việc xác định số lượng ngạch, cơ cấu ngạch công chức phải được thực hiện đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức mới bảo đảm tính chính xác, phù hợp với thực tiễn quản lý, sử dụng công chức.

Để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa xác định vị trí việc làm, số lượng ngạch và cơ cấu ngạch công chức, dự thảo Thông tư quy định 03 nguyên tắc xác định cơ cấu ngạch công chức phải phù hợp với quy định về: (1) tiêu chuẩn ngạch công chức; (2) quy định về ngạch công chức hành chính cao nhất được áp dụng trong từng cấp hành chính hoặc từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; (3) danh mục vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư cũng hướng dẫn: Xác định mức độ phức tạp của công việc theo vị trí việc làm. Theo đó, việc xác định mức độ phức tạp của công việc theo vị trí việc làm để căn cứ xác định cơ cấu ngạch công chức bao gồm: 1. Đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 2. Số lượng, khối lượng công việc của từng ngạch công chức cần thực hiện…

Về việc quyết định cơ cấu ngạch công chức, dự thảo Thông tư quy định, trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị kèm theo vị trí việc làm đã được phê duyệt, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định về số lượng ngạch, cơ cấu ngạch công chức.

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo