Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2020
Người đăng tin: Ngo Thi Yen Sa Ngày đăng tin: 15/10/2020 Lượt xem: 27

 

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI - AN NINH QUỐC PHÒNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THÁNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
Stt Tiêu chí 9 THÁNG ĐẦU NĂM 
Ước đạt Lũy kế Kế hoạch năm Tỷ lệ so với cùng kỳ
1 Kinh tế        
a Dịch vụ        
  Hoạt động du lịch         
  - Doanh thu dịch vụ lưu trú 9.784 tỷ đồng     -35,7% 
  - Tổng lượt khách do cơ sở lưu trú du lịch phục vụ. Trong đó: Hơn 2 triệu lượt khách     -62,3% 
  + Khách quốc tế 644,8 nghìn lượt     -69,3% 
  + Khách nội địa 1.333 lượt     -59,4% 
  Tổng mức bán lẻ hàng hóa 39.994 tỷ đồng   56,1%  -6%
  Hoạt động thương mại        
  Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 1.073 triệu USD   60,1 %  -11,3% 
  Kim ngạch nhập khẩu 860,7 triệu USD   58,6%  -11,9% 
  Hoạt động vận tải        
  - Khối lượng luân chuyển hành khách 536,9 triệu HK.Km     -48,9%
  - Khối lượng luân chuyển hàng hóa 2.455,5 triệu T.km     -8,5%
  - Danh thu vận tải  11.771,2 tỷ đồng     -21,2%
  Hoạt động bưu chính viễn thông        
  Kim ngạch xuất khẩu phần mềm 60,3 triệu USD   59%  
  Hoạt động ngân hàng        
  - Tổng nguồn vốn huy động  134.000 tỷ đồng Tăng 2,1% so với cuối năm 2019, tăng 4,45% so với cùng kỳ năm 2019
  - Tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế  184.000 tỷ đồng Tăng 4,93% so với cuối năm 2019, tăng 7,57% so với cùng kỳ năm 2019
b Sản xuất công nghiệp  
  - Chỉ số sản xuất công nghiệp thành phố (IIP). Trong đó       -10,8% 
  + Công nghiệp chế biến - chế tạo        -10,9%
  + Sản xuất và phân phối điện        -5%
  + Cung cấp nước và xử lý rác thải       -8,9%
  + Khai khoáng        -34,3%
c Hoạt động sản xuất thủy sản - nông - lâm         
  - Sản lượng khai thác thủy sản. Trong đó: 30.252 tấn     +1,2% 
  - Nuôi trồng thủy sản 915 tấn     +12,7% 
2 Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả mục tiêu của Chủ đề năm 2020 là “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”, các hoạt động đối ngoại và kinh tế đối ngoại 
  - Từ đầu năm đến nay, thành phố đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 06 dự án đầu tư trong nước ngoài KCN, tổng vốn đầu tư là 16.002 tỷ đồng (gấp 4,93 lần về vốn so với cùng kỳ). Lũy kế đến nay (15/9/2020), thành phố có 339 dự án đầu tư trong nước ngoài KCN với tổng vốn đầu tư là 120.898 tỷ đồng.
- Về thu hút đầu tư nước ngoài, trong 9 tháng đầu năm (đến 15/9/2020) thành phố thu hút được 140,88 triệu USD; trong đó, có 66 dự án FDI được cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 121,78 triệu USD; có 09 dự án tăng vốn với tổng vốn tăng thêm 15,038 triệu USD và 01 dự án giảm vốn, với vốn giảm 25.000 USD; có 82 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế với tổng vốn 4,061 triệu USD. Lũy kế đến nay thành phố có 869 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3,518 tỷ USD
- Thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 3.084 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 16.614 tỷ đồng; giảm 28,3% về số doanh nghiệp và giảm 22,6% về sổ vốn so với cùng kỳ 2019; hoàn tất thủ tục giải thể cho 550 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc và có 1.667 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động và có 924 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện quay trở lại hoạt động.
3 Quản lý đầu tư - xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch, đô thị và tài nguyên môi trường
  - Ước đến ngày 30/9/2020, tổng giá trị giải ngân đạt 5.015 tỷ đồng/ 7.649,692 tỷ đồng, đạt 65,6% kế hoạch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao; đạt 5.015 tỷ đồng/12.287,137 tỷ đồng (không kể dự nguồn), đạt 40,7% kế hoạch do HĐND thành phố giao, về số tuyệt đối: tăng 2.634 tỷ đồng và gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2019 (cùng  kỳ năm 2019: giải ngân 2.365 tỷ đồng/6.230 tỷ đồng, đạt 3 7,6% kế hoạch), trong đó vốn trong nước: ước giải ngân 4.476 tỷ đồng/6.880,592 tỷ đồng, đạt 65,1% kế hoạch TW giao; 4.476 tỷ đồng/10.921,037 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch Thành phố giao; vốn nước ngoài (ODA): ước giải ngân 538,769 tỷ đồng/769 tỷ đồng, đạt 70,1% kế hoạch TW giao; 538,769 tỷ đồng/1.366,1 tỷ đồng, đạt 39,4% kế hoạch Thành phố giao.
- Trong 9 tháng đầu năm, nhiều công trình, dự án trọng điểm, động lực đã được đẩy nhanh tiến độ như: Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Khu phụ trợ phục vụ dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng; Nâng cấp cải tạo Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn; Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp cẩm Lệ... Đồng thời, nhiều dự án được đồng loạt khởi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện ngay từ đầu năm như: Nhà máy nước Hòa Liên; Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý; Cải thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà; Đường và cầu qua sông cổ Cò và Đường Vành đai phía Tây 2 thuộc dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng - OFID; Trung tâm tim mạch Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng giai đoạn 2; Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc Bệnh viện Đà Nẵng; Trung tâm phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình tại Bệnh viện Đà Nẵng; Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại Bãi rác Khánh Sơn; Cải tạo, sửa chữa nhà số 32 Bạch Đằng (để bố trí nơi làm việc cho VP Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND)...
-Thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đã phê duyệt chi tiết nội dung và dự toán kinh phí Quy hoạch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, thành phố đã hoàn thành Đồ án điêu chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đên năm 2045 gắn với thiết kế Chiến lược phát triển kinh tế thành phố đến năm 2030, đã được Bộ Xây dựng thẩm định và đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Thành bố đã phê duyệt 92 đồ án quy hoạch với diện tích 15.774.929 m2; cấp 208 giây phép xây dựng. Hoàn thiện phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà chung cư. Tiếp tục kiểm tra việc quản lý, sử dụng căn hộ chung cư nhà ở xã hội, nhà liền kề thuộc sở hữu nhà nước; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp sang nhượng, cơi nới lấn chiếm tại các khu chung cư do đơn vị quản lý. Tiếp tục triển khai và phối hợp thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố. Công tác quản lý, vận hanh và khai thác 02 khu Ký túc xá sinh viên tập trung hoạt động ổn định, có hiệu quả; triển khai di dời các hộ dân tại các Khu tập thể xuống cấp trên địa bàn thành phố; rà soát công tác quản lý, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố. Ban hành Kế hoạch quản lý và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật năm 2020.
4 Công tác thu, chi và quản lý, điều hành ngân sách
  Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 16.136,7 tỷ đồng, đạt 52,2% dự toán, trong đó: thu nội địa ước đạt 13.648,4 tỷ đồng, đạt 50,9% dự toán (thu nội địa không kể tiền sử dụng đất ước đạt 10.793,1 tỷ đồng, đạt 44,7%; thu tiền sử dụng đất ước đạt 2.736,9 tỷ đồng, đạt 109,5% dự toán); thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 2.471,7 tỷ đồng, đạt 60,3% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương (không bao gồm chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách) ước thực hiện 9 tháng là 13.475,9 tỷ đồng, đạt 53,1% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển ước thực hiện 7.789,5 tỷ đồng; chi thường xuyên ước thực hiện 5.235 tỷ đồng, đạt 62,1% dự toán.
5 Các lĩnh vực xã hội:Các lĩnh vực văn hóa - xã hội
  Khoa học công nghệ: Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được triển khai tích cực. Chú trọng hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Tập trung thanh kiểm tra đảm bảo đung thẩm quyền, kết hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật cho các đối tượng liên quan. Triển khai công tác nghiên cứu và hợp tác trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Chú trọng công tác hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho doanh nghịệp, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Tập trung triển khai hoạt động hô trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
  Về văn hóa - thể thao: Do ảnh hưởng của 02 đợt dịch Covid-19, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, triển lãm, tham quan, thể dục thể thao gần như không tổ chức được theo kế hoạch. Các hoạt động chính tập trung vào tuyên truyền phong chống dịch; tích cực thực hiện công tác hướng dẫn và theo dõi tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến đến Đại hội Đảng bộ thành phố và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn. Tổ chức Cuộc thi sáng tác tranh, ảnh thời sự - nghệ thuật chủ đề "Đà Nẵng trên tuyến đầu phòng chống đại dịch Covid-19”; tổ chức truyền thông về phòng, chống bạo lực, xâm hại
địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020. Công tác cấp phép, thanh tra trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm, quảng cáo tiếp tục được thực hiện đúng quy định. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản tiếp tục nhận được quan tâm đầu tư.
  Về giáo dục và đào tạo: Do tác động của dịch Covid-19, một số tháng của học kỳ II năm học 2019-2020 và nửa tháng đầu của học kỳ I năm học 2020-2021 phải tiến hành dạy học trực tuyến. Các hoạt động hè của ngành giáo dục bị hoãn hoặc không triển khai được. Các trường thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ, tuyển sinh học sinh đầu cấp năm học 2020-2021 bằng hình thức trực tuyến. Ngành giáo dục thường xuyên theo dõi, chủ động phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để chuẩn bị và đã tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (đợt 2) cho học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố, đảm bảo an toàn về dịch bệnh và công tác hậu cần kỳ thi chu đáo, hiệu quả. Công tác chuẩn bị cho năm học 2020-2021 được triển khai trên tinh thần phải đảm bảo an toàn cao nhất cho học sinh, giáo viên; sẵn sàng các phương án dạy học, không để bị động trong tình hình dịch Covid-19 còn phức tạp.
  Về Lao động - Thương binh - Xã hội:
- Do tác động của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ phải tạm ngừng hoạt động, theo đó tình hình lao động, việc làm, đời sống người của một bộ phận người dân gặp nhiều khó khăn. Đến nay, trên địa bàn thành phố có hơn 190.000 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19. Trong đó, có hơn 20.600 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, 70.120 lao động bị ngừng việc, nghỉ việc không hưởng lương và 99.280 lao động làm việc không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.
Tuy nhiên, trước những khó khăn nêu trên một số doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, mở rộng sản xuất, tuyển dụng thêm lao động, qua đó đã góp phần giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn, cụ thể: Đến cuối tháng 9/2020 đã tổ chức được 25 phiên giao dịch việc làm, với 3.465 lượt đơn vị tham gia; các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố đã tạo việc làm cho 18.314 lao động, trong đó 11.412 vị trí việc làm tăng thêm.
- Tính đến ngày 16/9/2020, thành phố đã hỗ trợ trong giai đoạn 1 (từ tháng 4 đến tháng 6/2020) cho tổng số 130.448 người (trong đó đã hỗ trợ cho 35.059 người lao động) với tổng kinh phí là 138,2 tỷ đồng. Kết quả thực hiện hỗ trợ trong giai đoạn 2 (trong tháng 8 và 9/2020) cho 96.389 người, với kinh phí 70,5 tỷ đồng. Riêng đối tượng người lao động, hiện đang quá trình triển khai thực hiện kê khai hỗ trợ đợt 2. Như vậy, tổng cộng 2 đợt hỗ trợ chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đã hỗ trợ hơn 205,3 tỷ đồng. Hiện đang tiếp tục làm thủ tục chi hỗ trợ cho người lao động (sau khi mở rộng thêm đối tượng và điều kiện được hưởng thì dự kiến số lượng người lao động được hỗ trợ đợt 2 sẽ tăng nhiều so với đợt 1).
- Hỗ trợ cho công dân ngoại tỉnh đang ở tại Đà Nẵng có nhu cầu về lại địa phương do ảnh hưởng dịch Covid-19. Các ngành chức năng đã phối hợp với các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và các trường, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện kế hoạch đưa đón; tổ chức xét nghiệm Covid -19 cho các công dân đang tạm trú tại Đà Nẵng trở về nơi cư trú. Đến nay đã phối hợp với 12 tỉnh, thành hỗ trợ đưa 1.207 người về địa phương.
6 Công tác xây dựng chính quyền - Thanh tra - Tư pháp
  - Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt 58 trường hợp tinh giản biên chế đợt 2 năm 2020. Thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, kiện toàn nhân sự tại một số cơ quan, đơn vị. Trong 9 tháng, tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo hợp pháp, cơ sở tín ngưỡng, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố diễn ra bình thường, ổn định theo quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của UBND thành phố trong công tác phòng chống dịch.
- Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tiếp tục được chú trọng. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là ban hành Kế hoạch số 4944/KH-UBND ngày 28/7/2020 của UBND thành phố về việc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19. Công tác lý lịch tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, đúng quy định. Công tác hành chính tư pháp, quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật tiếp tục được đảm bảo.
7 Quốc phòng - an ninh
  Tình hình tội phạm tiếp tục được kiểm soát, số vụ phạm pháp hình sự giảm 0,7%; số vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy bị phát hiện nhiều hơn 2,5% so với cùng kỳ năm 2019; tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại nổi lên là các vi phạm trên lĩnh vực bất động sản, đặc biệt một số tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng trục lợi; vi phạm pháp luật về môi trường chủ yếu ở các hành vi xả thải vượt quy chuẩn, đổ chất thải nguy hại ra môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Trật tự an toàn giao thông, đô thị được duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm về số vụ, số người chết, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài. Từ 15/12/2019 đến 15/9/2020, xảy ra 43 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 34 người, bị thương 22 người (so với cùng kỳ năm 2019 giảm 17 vụ, giảm 6 người chết, giảm người bị thương); 01 vụ tai nạn giao thông đường sắt (làm chết 01 người, không tăng/giảm so với cùng kỳ 2019), không xảy ra TNGT đường thủy. Xảy ra 113 vụ cháy (trong đó có 17 vụ cháy rừng), thiệt hại về tài sản khoảng 13,14 tỷ và 600m2 rừng; nguyên nhân chủ yếu do chập điện, nổi lên là cháy kho, bãi chứa hàng hóa, xưởng gỗ.
II Một số nhiệm vụ chủ yếu trong quý II/2019
  1. Giải pháp phòng chống, khắc phục dịch bệnh Covid-19 trong thời đến
2. Tập trung hỗ trợ, duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, góp phần hạn chế suy giảm tăng trưởng kinh tế
3. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án và thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường
4. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để đẩy mạnh thu hút đầu tư
5. Hoạt động đối ngoại và kinh tế đối ngoại
6. Đẩy mạnh quản lý công tác thu chi và điều hành có hiệu quả ngân sách nhà nước
7. Tiếp tục giải quyết và phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tăng cường các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân
8. Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tập trung công tác xây dựng chính quyền, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo
9. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, an toàn giao thông và trật tự xã hội

 

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo