Phương thức ủy thác cho vay chiếm 98,8% tổng doanh số cho vay của NHCSXH
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 02/10/2020 Lượt xem: 36

Sáng 1-10, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2015-2020. Các Ủy viên Hội đồng quản trị NHCSXH Việt Nam đồng chủ trì hội nghị, gồm: ông Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; ôngNguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; ông Dương Quyết Thắng, Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam. Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố, chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng

Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4-10-2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, NHCSXH thực hiện phương thức ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội. Cùng với việc hình thành mạng lưới Tổ Tiết kiệm và vay vốn (Tổ TK&VV) đến các thôn, ấp, bản, làng trên toàn quốc, phương thức ủy thác đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, gắn kết 4 nhà “Ngân hàng, Chính quyền, Tổ chức chính trị - xã hội và Tổ TK&VV, cùng chung tay giúp người nghèo, đối tượng chính sách biết sử dụng vốn vay, tạo sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Giai đoạn 2015 - 2020, tổng dư nợ chương trình tín dụng thực hiện theo phương thức ủy thác là 220.545 tỷ đồng, chiếm 99,56% tổng dư nợ của NHCSXH, tăng 90.491 tỷ đồng so với năm 2014. Trong đó, dư nợ ủy thác thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chiếm 38,8%, Hội Nông dân Việt Nam chiếm 30,6%, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam chiếm 16,7%, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chiếm 13,9%. Tổng doanh số cho vay theo phương thức ủy thác giai đoạn 2015-2020 đạt 334.061 tỷ đồng, chiếm 98,8% tổng doanh số cho vay của NHCSXH.

Trong quá trình triển khai hoạt động ủy thác, NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên củng cố, sắp xếp lại mạng lưới Tổ TK&VV, bảo đảm hài hòa giữa việc tổ chức Tổ TK&VV theo tổ chức Hội và theo địa bàn dân cư, tạo thuận lợi cho quá trình quản lý, vận hành hoạt động Tổ. NHCSXH cũng phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội duy trì và tổ chức tốt việc giao dịch tại 10.428 Điểm giao dịch xã. Trên 92% tổng giá trị giao dịch của NHCSXH với người nghèo và các đối tượng chính sách khác được thực hiện tại Điểm giao dịch xã, đảm bảo chính xác,  nhanh chóng, thuận lợi và an toàn.

Cùng với đó, việc thực hiện ủy thác một số nội dung công việc cho các tổ chức chính trị - xã hội đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng tín dụng; nợ quá hạn trong tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội giảm dần từ 4,5% (370 tỷ đồng) khi nhận bàn giao xuống còn 0,38% năm 2014 và đến 31-8-2020 còn 0,25% . Tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn đạt 94%, tăng 23% so với 31-12-2014. Các vụ việc chiếm dụng vốn được tập trung xử lý, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động tín dụng được thiết lập.

Ngoài ra, các tổ chức chính trị - xã hội đã quan tâm, phối hợp với NHCSXH làm tốt công tác vận động tổ viên Tổ TK&VV tham gia thực hiện quy ước về tiền gửi tiết kiệm định kỳ hằng tháng, mang lại hiệu quả thiết thực. Đến 31-8-2020, trên 99,9% Tổ TK&VV có số dư tiền gửi tổ viên với gần 6,5 triệu tổ viên tham gia, số dư tiền gửi đạt 11.190 tỷ đồng, tăng 7.790 tỷ đồng so với 31-12-2014.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên toàn quốc (Ảnh vbsp.org.vn)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam khẳng định, tín dụng chính sách xã hội là một giải pháp quan trọng của Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội. Thông qua hoạt động ủy thác, các tổ chức chính trị - xã hội có thêm điều kiện củng cố tổ chức mình gần dân, sát dân hơn; thu hút, tập hợp được đông đảo hội viên, làm cho hội viên tin tưởng, gắn bó hơn với tổ chức mình.

Theo Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam, phương thức ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội và mô hình Tổ tiết kiệm và vay vốn không chỉ là một kênh dẫn vốn tín dụng hiệu quả mà còn là một cách làm hay, một mô hình sáng tạo trong thực hiện công tác dân vận thời kỳ đổi mới. “Hiệu quả cao nhất là góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được nâng cao, và hơn thế nữa, củng cố, tăng cường niềm tin vững chắc của nhân dân vào công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước”, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam đánh giá.

Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh vbsp.org.vn)

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2015-2020, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam đề nghị, thời gian đến, các bộ, ban, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để NHCSXH triển khai hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách. Trong đó, tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tập trung huy động nguồn vốn đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khách theo chỉ tiêu kế hoạch được Chính phủ. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách; nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội; nhân rộng các mô hình điển hình, hiệu quả, nhất là tại các vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục thực hiện chức năng giám sát phản biện xã hội trong trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trong đó có các nội dung liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội và hoạt động ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội, đảm bảo việc thực hiện công khai, minh bạch trong sử dụng nguồn lực của Nhà nước.

Theo danang.gov.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo