Thực hiện quy chế dân chủ và dân vận chính quyền là nhiệm vụ thường xuyên
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 30/09/2020 Lượt xem: 31

Ngày 29-9, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 10 năm Kết luận số 65-KL/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư do Thành ủy tổ chức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các cấp ủy đảng tăng cường vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của chính quyền và những người đứng đầu về việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) và công tác dân vận chính quyền (DVCQ). Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của các cơ quan Nhà nước và cán bộ, công chức.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: T. HUY

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, thời gian qua, thành phố đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 114-KL/TW và những văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác dân vận; đặc biệt việc cụ thể hóa Kết luận số 114-KL/TW, Chỉ thị số 16/CT-TTg thành Đề án 2108. Việc triển khai thực hiện Đề án trong toàn hệ thống chính trị đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu cơ quan Nhà nước các cấp về công tác dân vận.

“Ban hành Đề án là cách làm cụ thể, khái quát của Thành ủy Đà Nẵng trong việc cụ thể hóa việc thực hiện Kết luận số 114-KL/TW. Việc thực hiện đầy đủ 9 nhóm giải pháp đã gần như đạt được các mục tiêu trong thực hiện QCDC, nhất là công tác DVCQ”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị, trong công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hoạt động quản lý điều hành của cơ quan Nhà nước cần nghiêm túc thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch để nhân dân giám sát nhiều hơn, đầy đủ hơn, hoạt động của các cấp chính quyền, cán bộ, công chức, nhất là giám sát về đạo đức công chức, việc chấp hành văn hóa công sở, thái độ ứng xử đối với người dân.


Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên trao bằng khen

của UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân tại hội nghị. Ảnh: T. HUY

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu làm tốt hơn công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của người dân liên quan đến quyền lợi chính đáng trong đời sống, sinh hoạt; tập trung giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, đông người.

Các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 9 nhóm giải pháp đã được nêu ra trong Đề án 2108, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Dân vận Thành ủy coi việc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Đề án là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và tiến hành tổng kết đánh giá hằng năm để có những kinh nghiệm.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW trên địa bàn thành phố nghiêm túc và đạt được một số kết quả tích cực, tạo điều kiện xây dựng, vun đắp sự đồng thuận của nhân dân thành phố. Cấp ủy, chính quyên, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt việc xây dựng và thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở, trọng tâm là 6 nội dung chỉ đạo tại Kết luận số 65-KL/TW.

Tại hội nghị, 18 tập thể, 9 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện dân chủ tại cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; 16 tập thể và 6 cá nhân được khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác dân vận chính quyền.

Theo baodanang.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo