Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng, phát triển Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 28/09/2020 Lượt xem: 10

Hôm nay 28-9, thành phố Đà Nẵng tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V là dịp để tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2015 - 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, tạo không khí thi đua mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2025.

Trong giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua yêu nước đã góp phần quan trọng để xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng. TRONG ẢNH: Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (giữa) kiểm tra thực tế công tác phối hợp lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường bình yên để phát triển thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ
 
Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ; là một trong những trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học - công nghệ phát triển của đất nước; trung tâm tổ chức các sự kiện tầm khu vực và quốc tế; thành phố cảng biển, đô thị biển quốc tế với vị trí là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; trở thành đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh, thành phố đáng sống, có tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển, người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc. Để đạt được mục tiêu tổng quát trên, đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thành phố Đà Nẵng phải có sự khát vọng, đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng phát triển thành phố.
 
Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, từ sau Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ IV năm 2015 đến nay, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhiều giải pháp tích cực, cụ thể để trở thành động lực cổ vũ to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần cho thành phố vươn lên.
 
Cùng với sự hoàn thiện về hệ thống thể chế, văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng, hệ thống tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng được đổi mới, kiện toàn; 180 khối, cụm thi đua được thành lập từ thành phố đến cơ sở, tạo sự lan tỏa đều khắp với hơn 60 phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của thành phố…
 
Đối với các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, thành phố Đà Nẵng đã có những cách làm cụ thể để đưa các phong trào này đi vào cuộc sống và đạt nhiều kết quả thiết thực. Về phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong giai đoạn 2016 - 2020, thành phố đã đầu tư 2.442,7 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, 11/11 xã thuộc huyện Hòa Vang được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Hòa Vang đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, diện mạo và đời sống nông dân, nông thôn đã có những đổi thay tích cực.
 
Về phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, thành phố đã đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; qua đó, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo để phát triển... Đối với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, bằng các chính sách, giải pháp giảm nghèo được thành phố triển khai, Đề án giảm nghèo thành phố giai đoạn 2016 - 2020 đã về đích trước 2 năm.
 
Tổng nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” được triển khai sâu rộng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố cơ bản được chuẩn hóa, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Nhiều cơ quan, đơn vị có những chuyển biến tích cực về kỷ luật, kỷ cương hành chính; hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuẩn mực, chuyên nghiệp, thân thiện trong thực thi nhiệm vụ. Nhờ đó, trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng luôn nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu về kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ số cải cách hành chính…
 
Cùng với việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, thành phố đã tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, trọng tâm là thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh hằng năm, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước và thành phố.
 
Nhiều phong trào thi đua triển khai trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả tích cực, có sức lan tỏa như: Thi đua thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm được Thành ủy, UBND thành phố giao cho các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện; thi đua thực hiện chủ đề năm của thành phố; thi đua thực hiện chương trình “Thành phố 5 không”, “Thành phố 3 có” ; phong trào “Dân vận khéo”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”; thi đua đánh giá xếp hạng cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin...
 
Song song với các phong trào thi đua thường niên, thành phố còn triển khai các phong trào thi đua theo sự kiện, chủ đề, như thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1-1-1997 - 1-1-2017); thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11-6-1948 - 11-6-2018)...
 
Nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tổ chức phát động và triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực, làm phong phú thêm nội dung và hình thức thi đua, tiêu biểu như các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Thanh niên tình nguyện”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Thi đua quyết thắng” trong lực lượng vũ trang thành phố; thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”…
 
Thực hiện đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020”, thành phố đã ban hành nhiều chính sách mới về khen thưởng như quy định về công tác thi đua, khen thưởng của thành phố, quy định về tặng bức trướng của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ  Việt Nam thành phố, tặng cờ của UBND thành phố nhân kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống, quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Đà Nẵng tiêu biểu”, quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Đà Nẵng tiêu biểu”, quy định xét tặng Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu”, quy định tặng thư khen của Chủ tịch UBND thành phố, quy định chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố, quy định về khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ… Qua đó, đã tăng tỷ lệ khen thưởng đối với tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp; nâng cao chất lượng khen thưởng chuyên đề; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ khen thưởng.
 
Một số hình thức khen thưởng tiêu biểu như: Tôn vinh 20 “Công dân Đà Nẵng tiêu tiểu”, 20 “Doanh nghiệp Đà Nẵng tiêu biểu”, 20 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động khoa học, công nghệ; 20 hộ gia đình xuất sắc trong việc vươn lên thoát nghèo bền vững nhân kỷ niệm 20 năm thành phố trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (1-1-1997 - 1-1-2017), giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” (ngành y tế), giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” (ngành giáo dục và đào tạo), khen thưởng các sở, ban, ngành, quận, huyện đã hoàn thành xuất sắc 3 nhiệm vụ trọng tâm được UBND thành phố giao thực hiện hằng năm; cơ quan, đơn vị được xếp hạng cao trong cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, công nghệ thông tin…
 
Qua đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, trên địa bàn thành phố xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến với những đóng góp thiết thực vì sự phát triển của cơ quan, đơn vị, địa phương. Giai đoạn 2015 - 2020, toàn thành phố có 124 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước khen thưởng, 251 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng về thành tích thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, cống hiến, đối ngoại.
 
Đối với khen thưởng cấp thành phố, 814 tập thể được tặng cờ thi đua, cờ ghi nhận; 2.406 tập thể được tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 117 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua thành phố; 18.100 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. Đặc biệt, thông qua việc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, đại hội thi đua yêu nước, đại hội thi đua quyết thắng các cấp hướng đến Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ V, đã có gần 2.700 tập thể và hơn 4.400 cá nhân điển hình tiên tiến đã được các cấp, các ngành tuyên dương khen thưởng.
 
Có thể khẳng định, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của thành phố trong thời gian qua có nhiều tiến bộ, đổi mới và có sự lan tỏa ngày càng sâu rộng. Công tác thi đua, khen thưởng trở thành nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Đội ngũ cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố có nhiều nỗ lực, tích cực trong công tác tham mưu tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua yêu nước; công tác bình xét, khen thưởng được triển khai đúng quy định, kịp thời; tích cực đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; các chính sách, các giải thưởng đặc thù để tôn vinh các tập thể, cá nhân phát huy được hiệu quả, có tính lan tỏa cao.
 
Tuy nhiên, chúng ta cũng cần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng như phong trào thi đua chưa phát triển đồng đều, liên tục, nhất là ở địa bàn dân cư, doanh nghiệp; tổ chức triển khai các hoạt động thi đua chủ yếu bằng hình thức văn bản; một số nơi còn lúng túng trong đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thi đua.
 
Việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức, chủ yếu do các cơ quan báo chí thực hiện. Việc bình xét khen thưởng có lúc, có nơi còn bị động, chưa kịp thời, chất lượng chưa cao; khen thưởng chủ yếu tập trung vào cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan Nhà nước; tiêu chuẩn xét khen thưởng một số chuyên đề còn chưa cụ thể, sát thực; một số cơ quan, đơn vị khi đề xuất khen thưởng còn chưa quan tâm đúng mức đến khen thưởng người lao động trực tiếp…
 
Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”, công tác thi đua, khen thưởng thành phố giai đoạn 2020 - 2025 cần tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:
 
Một là, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp trong phát động, tổ chức và tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.
 
Hai là, tiếp tục xây dựng, bổ sung, sửa đổi các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng cho phù hợp với thực tiễn phong trào thi đua yêu nước của thành phố và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.
 
Ba là, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố.
 
Bốn là, tiếp tục tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới từ phong trào thi đua, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng.
 
Năm là, đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương; tiếp tục xây dựng và đề xuất các giải pháp để tăng tỷ lệ khen thưởng đối với cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu.
 
Sáu là, tiếp tục củng cố, hoàn thiện, phát huy vai trò, trách nhiệm tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng từ thành phố đến các cơ sở; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Bảy là, tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính về hồ sơ, thủ tục khen thưởng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ hồ sơ khen thưởng; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực thi pháp luật về thi đua, khen thưởng, kiên quyết xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng.
 
Nhìn lại chặng đường vừa qua, mặc dù còn không ít hạn chế và khuyết điểm, nhưng rõ ràng thành phố Đà Nẵng đã có bước phát triển vượt bậc cả về quy mô, tầm vóc, diện mạo, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung của cả nước. Thành quả nổi bật nhất của chúng ta là đã tạo được sự đồng thuận trong xã hội, đó chính là thể hiện sự khát vọng và là nguồn lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.
 
Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, đơn vị anh hùng; thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ quyết tâm thi đua với khát vọng vươn lên để cùng xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.
 
HUỲNH ĐỨC THƠ
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố,
Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng

Theo baodanang.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo