Đề xuất mới về phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 24/09/2020 Lượt xem: 3

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy. Dự thảo này sửa đổi, bổ sung Thông tư 227/2016/TT-BTC.

Bộ Tài chính cho biết, căn cứ pháp lý sửa đổi là do hiện nay, Bộ Công an đang chủ trì trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC. Trong đó, có nội dung quy định liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí kiểm định phương tiện PCCC như sau:
Không quy định về quy trình thực hiện kiểm định phương tiện mẫu đối với các phương tiện PCCC trước khi đưa vào lưu thông trên thị trường; bỏ quy định kiểm định vật liệu và chất chống cháy.

Bên cạnh đó, hiện nay, cơ quan PCCC chỉ thực hiện kiểm định phương tiện trước lưu thông và thu phí theo mục B (phí kiểm định phương tiện lưu thông) Biểu mức thu phí kèm theo Thông tư số 227/2016/TT-BTC với mức phí bằng 10% mức phí kiểm định phương tiện mẫu tại mục A.

Do vậy, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư sửa đổi Biểu mức thu phí như sau: Sửa mức thu phí các nhóm phương tiện bằng 10% mức hiện hành. Đồng thời bỏ dòng phí kiểm định vật liệu và chất chống cháy tại mục IV Biểu mức thu phí.

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo