Giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 22/09/2020 Lượt xem: 8

Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

Theo dự thảo, Ủy ban Chứng khoán nhà nước có trách nhiệm và quyền giám sát các hoạt động giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán (TTCK) nhằm phát hiện, ngăn ngừa, xử lý các hành vi giao dịch nội bộ, giao dịch thao túng TTCK và các hành vi vi phạm quy định pháp luật về giao dịch chứng khoán. Kịp thời có cảnh báo phù hợp đối với các giao dịch và hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhằm ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật trong giao dịch chứng khoán của đối tượng giám sát.

Dự thảo cũng nêu rõ các nội dung giám sát giao dịch chứng khoán. Theo đó, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con thực hiện giám sát nhằm phát hiện các giao dịch bất thường, giao dịch nghi vấn có khả năng vi phạm pháp luật về giao dịch chứng khoán, bao gồm: a) Hành vi giao dịch nội gián; b) Hành vi giao dịch thao túng TTCK; c) Hành vi vi phạm khác về giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán và TTCK.

Phương thức giám sát giao dịch chứng khoán như sau: Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam triển khai công tác giám sát thông qua báo cáo của các công ty con.

Công ty con thực hiện giám sát theo thời gian thực trên hệ thống giám sát của mình đối với các giao dịch trong ngày của chứng khoán niêm yết, chứng khoán đăng ký giao dịch để phát hiện các giao dịch bất thường.

Công ty con thực hiện giám sát giao dịch chứng khoán nhiều ngày dựa trên một hoặc các nguồn gồm: Cơ sở dữ liệu giao dịch chứng khoán; các báo cáo, phản ánh thông tin của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, nhà đầu tư được công bố theo quy định của pháp luật về chứng khoán và TTCK; các nguồn tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, tin đồn liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán; các nguồn thông tin khác…

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo