Xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 cần sát thực tế
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 25/08/2020 Lượt xem: 17

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Trần Phước Sơn cho biết vừa yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của đơn vị mình. Theo đó, các đơn vị phải bảo đảm các nguyên tắc, tiêu chí, dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán hoặc đang trình phê duyệt quyết toán; dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2021; dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021...

Riêng về điều chỉnh nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở nhu cầu đã được các đơn vị gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo Công văn số 2762/SKHĐT-KTN ngày 27-7-2019, sở đã thẩm định, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố cho ý kiến đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 306/NQ-HĐND ngày 8-7-2020 của HĐND thành phố. Để hoàn thiện, chính thức trình HĐND thành phố quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 tại kỳ họp cuối năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, cập nhật và báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, lưu ý các dự án có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung (nêu rõ lý do đề nghị điều chỉnh đợt này). Ngoài ra, để bảo đảm thực hiện và giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, các đơn vị cần rà soát tình hình triển khai, dự kiến nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 sát với thực tế để tránh trường hợp phải điều chỉnh tăng/giảm nhiều lần trong năm và chịu trách nhiệm với số liệu báo cáo của đơn vị mình…

Theo baodanang.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo