Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 07 năm 2020
Người đăng tin: Ngo Thi Yen Sa Ngày đăng tin: 21/08/2020 Lượt xem: 2

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI - AN NINH QUỐC PHÒNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THÁNG 07/2020
Stt Tiêu chí Tháng 07/2020
Ước đạt Lũy kế Kế hoạch năm Tỷ lệ so với cùng kỳ
I Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh Tháng 07/2020
1 Kinh tế        
1.1 Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP). Trong đó:  Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) thành phố tháng 7 ước giảm 2,3% so với tháng trước, giảm 11,5% so với cùng kỳ 2019
  - Công nghiệp khai khoáng -26,8%      
  - Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải -8,9%      
  - Công nghiệp sản xuất và phân phối điện -3,1%      
  - Công nghiệp chế biến-chế tạo -8,7%      
1.2 Hoạt động sản xuất thủy sản - nông - lâm         
  Sản lượng khai thác thủy sản 4.271 tấn 26.137 tấn 68,2%  +3,8% 
1.3 Dịch vụ        
  Tổng mức bán lẻ hàng hoá  5.161 tỷ đồng 32.135 tỷ đồng   +7,3% 
  Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 130,9 triệu USD 814,9 triệu USD   -14,9%
  Kim ngạch nhập khẩu 116,9 triệu USD 682,6 triệu USD   -0,3%
  Hoạt động du lịch         
  - Tổng lượt khách tham quan du lịch 705.479 lượt 2.625.336 lượt   -26,8% 
  + Khách quốc tế 16.562 lượt     -95,2% 
  + Khách nội địa 688.917 lượt     -11,3% 
  - Tổng thu du lịch 2.751 tỷ đồng     -17,6%
  Hoạt động vận tải        
  - Khối lượng luân chuyển hành khách 77,55 triệu HK.Km 4.486,09 triệu HK.Km   -34,1% 
  - Khối lượng luân chuyển hàng hóa 301,2 triệu T.km 1.866,6 triệu T.km   -5,1%
  - Doanh thu vận tải  1.443 tỷ đồng 9.491 tỷ đồng   -16,2% 
  Thông tin truyền thông        
  - Doanh thu toàn ngành   13.850 tỷ đồng 413,2%  -22,1% 
  - Kim ngạch xuất khẩu phần mềm   43,34 triệu USD 42,5 %  -16,6% 
  Hoạt động ngân hàng         
  - Tổng nguồn vốn huy động   133.900 tỷ đồng   +2,03% so với cuối năm 2019
  - Tổng dư nợ   184.100 tỷ đồng   + 4,98% so với cuối năm 2019
2 Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả mục tiêu của Chủ đề năm 2020 là “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”, phát triển hoạt động đối ngoại, doanh nghiệp và khởi nghiệp
  - Về thu hút đầu tư trong nước, từ đầu năm đến nay, thành phố đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 06 dự án đầu tư trong nước ngoài KCN, tổng vốn đầu tư là 16.002 ty đồng (gấp 6,78 lần về vốn so với cùng kỳ). Lũy kế đến nay (15/7/2020), thành phố có 339 dự án đầu tư trong nước ngoài KCN với tổng vốn đầu tư là 120.898 tỷ đồng.
- Về thu hút đầu tư nước ngoài, trong tháng (15/6-15/7/2020) thành phố thu hút được 1,975 triệu USD; trong đó, có 05 dự án FDI được cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,023 triệu USD; có 02 dự án tăng vốn với tổng vốn tăng thêm 0,2 triệu USD; có 06 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế với tổng vốn 0,752 triệu USD. Trong 07 tháng đầu năm, thành phố cấp mới được 60 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 119,524 triệu USD. Lũy kê đến nay thành phố có 863 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3,517 tỷ USD.
- Trong tháng (15/6-15/7/2020), thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 550 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 2.671 tỷ đồng; lũy kế 07 tháng (tính đến 15/7/2020), thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 2.507 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 13.390 tỷ đồng; giảm 23,3% về số doanh nghiệp và giảm 23,2% về số vốn so với cùng kỳ 2019; hoàn tất thủ tục giải thể cho 481 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc và có 1.462 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động. Tổng số hồ sơ liên quan đến đăng ký doanh nghiệp tiếp nhận và xử lý trong tháng là 3.188 hồ sơ, trong đó có 2.327 hô sơ trực tuyến (chiếm tỷ lệ 73%). Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 31.661 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 216.920 tỷ đồng.
3 Quản lý đầu tư - xây dựng cơ bản và tài nguyên môi trường
  - Đến ngày 30/7/2020, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đạt 3.600 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch Trung ương giao và 30% địa phương giao.
- Trong tháng, thành phố cũng đã ban hành Kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang giai đoạn 2020-2025; tiếp tục triển khai Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố; thực hiện Chưcmg trình quan trắc môi trường nước và không khí theo Đề án Xây dựng mạng lưới quan trăc không khí và nước thành phố Đà Nẵng đợt tháng 7/2020, đã thực hiện lấy mẫu và phân tích mẫu theo kế hoạch gồm 54 mẫu khí theo phương pháp thụ động.
4 Các lĩnh vực xã hội:
  Về khoa học và công nghệ: Tập trung triển khai hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố. Chú trọng hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, hạt nhân. Công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng được triển khai tích cực. Tập trung triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Tích cực triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ. Thực hiện công tác thanh kiểm tra các lĩnh vực, xử lý khiếu nại của người dân theo đúng quy định.
Về văn hóa - thể thao: Ngành chức năng tích cực thực hiện công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, hướng dẫn và theo dõi tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác cấp phép, thanh tra trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm, quảng cáo tiếp tục được thực hiện đúng quy định. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản tiếp tục nhận được quan tâm đầu tư; UBND thành phố đã phê duyệt kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng; tiếp tục phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế trùng tu, tôn tạo di tích quốc gia Hải Vân Quan; triển khai các nhiệm vụ lập quy hoạch Di tích thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện Đồ án “Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố.
Y tế: Tính từ 25/7 đến 8h00 ngày 31/7, thành phố ghi nhận có 80 ca mắc mới. Để ứng phó với tình hình dịch bệnh mới, thành phố đã khẩn trương, chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, lập thời triển khai các biện pháp chống dịch quyết liệt trên diện rộng. Từ 0h ngày 28/7, tiến hành giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg tại 06 quận (riêng huyện Hòa Vang áp dụng giãn cách theo Chỉ thị số 19/CT-TTg); từ 13h00 ngày 28/7/2020, toàn thành phố (bao gồm cả huyện Hòa Vang) đã áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và thực hiện phong tỏa một số khu vực nơi tập trung các bệnh viện. Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và các cơ quan liên quan để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới.
  Về giáo dục và đào tạo: Trong tháng, ngành giáo dục đã tổ chức các hoạt động nổi bật, như: tổ chức Lê Tuyên dương - Khen thưởng học sinh giỏi và trao giải “Học sinh xuất săc toàn diện tiêu biểu” năm học 2019 - 2020; Ngày hội văn hóa đọc, trao giải Đại sứ văn hóa đọc năm 2020; Hội thi Tin học trẻ cấp thành phố V.V.. Tổ chức thi, chấm thi và công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh lóp 10 THTP và lóp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2020 - 2021; kiểm tra, nắm tình hình các trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống, công ty, tổ chức hoạt động tư vấn du học trên địa bàn thành phố. Thực hiện các hoạt động trong dịp hè, như: chiến dịch Anh sáng văn hoá hè 2020, chiến dịch “Mùa hè tình nguyện năm 2020”, tập huấn phương pháp, kỹ năng phổ cập bơi, cứu đuối nước trẻ em; công tác y tế trường học; tuyên truyên chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, tổ chức thi tuyển viên chức năm học 2020 - 2021.
  Về Lao động - Thương binh - Xã hội:
- Trong tháng 7/2020, đã tổ chức 05 phiên giao dịch việc làm, đã tuyển dụng, giải quyết việc làm cho L062 lao động; tổng cộng trong tháng, các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố đã tạo ra 2.000 vị trí việc làm mới. Tính đến ngày 15/7/2020, toàn thành phố đã hỗ trợ cho 94.540/95.095 người thuộc đối tượng là người có công, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội, đạt tỷ lệ 99,42%, với kinh phí là 102.246.750.000 đồng; 12.715 người lao động và 296 hộ kinh doanh cá thể với kinh phí là 13.379.000.000 đồng (trong đó 457 người thuộc đối tượng mở rộng của thành phố). Trong tháng, đã xảy ra 03 vụ tai nạn lao động làm 03 người chết.
- Tiếp tục đôn đốc, theo dõi giám sát các địa phương thực hiện Kế hoạch hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2020; tính đến nay, đã triển khai thực hiện xây mới, sửa chữa 858/814 nhà (vượt 5,4% so với kế hoạch). Công tác đên ơn, đáp nghĩa, chuẩn bị cho các hoạt động nhân ngày Thương binh liệt sĩ được triển khai, cụ thể, kịp thời. Công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo, chăm sóc trẻ em, bình đăng giới tiếp tục được quan tâm thực hiện đảm bảo đúng định hướng và quy định, về phòng chống tệ nạn xã hội, trong tháng Cơ sở xã hội Bầu Bàng tiếp nhận 86 học viên vào cai nghiện, giải quyết cho về cộng đồng đúng thời hạn 73 học viên. Hiện cơ sở đang quản lý, cai nghiện, giáo dục, dạy nghề cho 623 học viên.
5 Xây dựng chính quyền - Thanh tra - Tư pháp
  - Thành phố báo cáo Thủ tướng chính phủ về tổng kết 03 năm thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm và đề nghị kéo dài thời gian thí điểm; báo cáo Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính kết quả thực hiện tinh giản biên chế đợt 1/2020; báo cáo Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2021. Thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, kiện toàn nhân sự tại một số cơ quan, đơn vị; tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức và thi nâng ngạch công chức từ cán sự lên chuyên viên; báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố. Tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo hợp pháp, cơ sở tín ngưỡng, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố diễn ra bình thường, ôn định theo quy định của pháp luật.
- Ngành thanh tra tiếp tục thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trước và sau cổ phần hóa tại Công ty cổ phân Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng; thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chông tham nhũng tại Sở Tư pháp; khảo sát công tác thanh tra việc thực hiện các gói thầu mua sắm thuôc, vật tư y tế tiêu hao, trang thiết bị y tế v.v.. phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở Y tế và các cơ sở trực thuộc Sở Y tế. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo tiếp tục được thực hiện đúng quy định.
- Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tiếp tục được chú trọng. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Công tác lý lịch tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, đúng quy định. Công tác hành chính tư pháp, quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật tiếp tục được đảm bảo.
6 Quốc phòng - an ninh
  Trong tháng xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 06 người, bị thương 03 người (so với tháng 6/2020, tăng 02 vụ, tăng 02 người chết, số người bị thương không tăng, không giảm). Tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy không xảy ra. Xảỵ ra 21 vụ cháy, không có thiệt hại về người, thiệt hại tài sản khoảng 03 tỷ đông và 07 hecta rừng.
II MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI
  1. Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19): Tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ưong, Ban Chỉ đạo Quôc gia và Bộ Y tế, chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương huy động toàn bộ hệ thống chính trị; tăng cường thực hiện các biện pháp giám sát chủ động, rà soát trên diện rộng, phát hiện sớm các trường hợp nghị ngờ mắc bệnh hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan tại cộng đồng, kịp thơi xét nghiệm các trường hợp này để áp dụng các biện pháp cách ly, can thiệp y tế phù hợp.
2. Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện tập trung triển khai hiệu quả các nội dung công việc đã được HĐND thành phố thông qua tại các kỳ họp thường kỳ được tổ chức vào tháng 12 năm 2019 và tháng 7 năm 2020.
3. Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện chủ động đề xuất UBND thành phố triển khai các giải pháp hiệu quả nhằm ứng phó với các tác động do dịch bệnh Covid-19 gây ra ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố. Các cơ quan, đơn vị báo cáo cụ thể tình hình và khó khăn của ngành quản lý, của các tổ chức, doanh nghiệp để đề xuất giải pháp phù hợp theo thẩm quyền của UBND thành phố, HĐND thành phố, các bộ, ngành Trung ương và Chính phủ.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính tiếp tục tham mưu UBND thành phố việc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về việc thí điểm tổ chức mô hình chinh quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù, phát triển thành phố Đà Nẵng.
5. Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan theo dõi, phối họp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong việc tổ chức Hội Đồng thẩm định Đồ án Quốc gia để thẩm định Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai việc xây dựng Quy hoạch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy định.
7. Tiếp tục đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn mọi hoạt động chống phá, bảo đảm ổn định an ninh trật tự; tiếp tục triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp
các loại tội phạm trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.
8. Tiếp tục tăng cường công tác tiếp dân, giải quyêt đơn thư khiêu nại, tố cáo của công dân, tổ chức trên địa bàn thành phố.

 

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo