Kinh phí lập quy hoạch phát triển cụm công nghiệp do ngân sách địa phương bảo đảm
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 31/07/2020 Lượt xem: 2

Từ ngày 1-8-2020, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11-6-2020 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp có hiệu lực thi hành.

Trong đó, ngoài việc khuyến khích, ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp, hợp tác xã làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp khi có hồ sơ đáp ứng theo quy định, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP còn bổ sung thêm các nội dung: trong quá trình thẩm định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, Sở Công thương báo cáo UBND cấp tỉnh - thành phố, thành lập hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư.

Trường hợp dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo hình thức đối tác công tư thì lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Nội dung Điều 5 của Nghị định số 66/2020/NĐ-CP cũng nêu rõ kinh phí lập “Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp” do ngân sách địa phương bảo đảm, thực hiện theo quy định hiện hành.

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố được lập cho mỗi giai đoạn 10 năm, có xét triển vọng 10 năm tiếp theo và được công bố chậm nhất sau 30 ngày, kể từ ngày có quyết định phê duyệt.   

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo