Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 04 năm 2020
Người đăng tin: Ngo Thi Yen Sa Ngày đăng tin: 29/05/2020 Lượt xem: 3

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI - AN NINH QUỐC PHÒNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THÁNG 04/2020
Stt Tiêu chí Tháng 04/2020
Ước đạt Lũy kế Kế hoạch năm Tỷ lệ so với cùng kỳ
I Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh Tháng 04/2020
1 Kinh tế        
1.1 Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP). Trong đó:  Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) thành phố tháng 4/2020 ước giảm 13,1% so với cùng kỳ 2019, lũy kế 4 tháng ước giảm 3,7% so với cùng kỳ 2019
  - Công nghiệp khai khoáng       -29,7%
  - Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải       -3,7%
  - Công nghiệp sản xuất và phân phối điện       -2,1%
  - Công nghiệp chế biến-chế tạo       -3,4%
1.2 Hoạt động sản xuất thủy sản - nông - lâm         
  Sản lượng khai thác thủy sản 3.454 tấn 13.425 tấn 35% +2,2%
1.3 Dịch vụ        
  Chỉ số giá tiêu dùng bình (CPI) Tăng 3,38% so với cùng kỳ 2019
  Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ  3.199,2 tỷ đồng 17.097 tỷ đồng 24% -30,8%
  - Doanh thu bán lẻ hàng hóa        
  Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 127,9 triệu USD 478,9 triệu USD   -13,2%
  Kim ngạch nhập khẩu 109,5 triệu USD 391,7 triệu USD   -4,1%
  Hoạt động du lịch         
  - Số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ. Trong đó: 38,6 nghìn lượt 1.177 nghìn lượt khách   -93,1%
  + Khách quốc tế 26,5 nghìn lượt 471,3 nghìn lượt   -88%
  + Khách trong nước 12,1 nghìn lượt 705,7 nghìn lượt   -96,5%
  - Tổng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành 283,3 tỷ đồng 3.711,2 tỷ đồng   -82,8%
  Hoạt động vận tải        
  - Doanh thu vận tải  822,9 tỷ đồng 4.447,9 tỷ đồng   -37,4%
  Thông tin truyền thông        
  - Doanh thu toàn ngành 5.748 tỷ đồng   17% -41% 
  - Kim ngạch xuất khẩu phần mềm 17 triệu USD   16,7% -39%
  Hoạt động ngân hàng         
  - Tổng nguồn vốn huy động   128.300 tỷ đồng   -2,24%
  - Tổng dư nợ   175.500 tỷ đồng   +0,08%
2 Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả mục tiêu của Chủ đề năm 2020 là “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”, phát triển hoạt động đối ngoại, doanh nghiệp và khởi nghiệp
  - Về thu hút đầu tư trong nước, từ đầu năm đến nay, thành phố đã thu hút được 13.097 tỷ đồng vốn đầu tư, trong đó đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 04 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư là 10.815 tỷ đồng (tăng 593% về vốn so với cùng kỳ, chấp thuận chủ trương đầu tư cho 04 dự án đầu tư trong nước theo luật nhà ở với tổng vốn đầu tư 2.282 tỷ đồng. Lũy kế đến nay (15/4/2019), thành phố có 337 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư là 115.713 tỷ đồng.
- Về thu hút đầu tư nước ngoài, trong tháng 4 (15/3-15/4/2020), có 12 dự án FDI được cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,942 triệu USD (tăng 65,8% về vốn so với cùng kỳ năm 2019; có 19 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế với tổng vốn 0,7 triệu USD (cùng kỳ năm 2019 có 18 lượt, tổng vốn 2,363 triệu USD). Lũy kế đến nay thành phố có 846 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3,474 tỷ USD. 
'- Về tình hình đăng ký doanh nghiệp, trong tháng (15/3-15/4/2020), thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 275 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 1.382 tỷ đồng; lũy kế 04 tháng (tính đến 15/4/2020), thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.187 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 6.265 tỷ đồng; giảm 38% về số doanh nghiệp và giảm 44,5% về số vốn so với cùng kỳ 2019; hoàn tất thủ tục giải thể cho 238 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc và có 991 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động. Tổng số hồ sơ liên quan đến đăng ký doanh nghiệp tiếp nhận và xử lý trong tháng là 2.049 hồ sơ, trong đó có 1.536 hồ sơ trực tuyến (chiếm tỷ lệ 73,9%). Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 30.638 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 210.540 tỷ đồng.
- Thành phố hiện có 03 dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi do thành phố quản lý đang được triển khai thực hiện và có 01 dự án do Trung ương là cơ quan chủ quản. Tổng vốn đầu tư 04 dự án trên khoảng 424,311 triệu USD, trong đó vốn ODA và vốn vay ưu đãi là 333,814 triệu USD, chiếm 78,67%, vốn đối ứng đạt 90,497 triệu USD, chiếm 21,33% tổng vốn đầu tư. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay (27/4/2020), thành phố phê duyệt tiếp nhận 11 khoản viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài (NGO) với tổng giá trị cam kết 39,15 tỷ đồng.
- Các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế được chú trọng. Ngành chức năng đã triển khai công tác tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36; trao đổi với chính quyền các địa phương Nhật Bản về việc tham gia Lễ hội Việt - Nhật 2020; tái xúc tiến ký kết ghi nhớ, thiết lập quan hệ hữu nghị với tỉnh Khon Kaen (Thái Lan); xúc tiến hợp tác với thành phố Brno (Séc); 
3 Quản lý đầu tư - xây dựng cơ bản và tài nguyên môi trường
  -Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được tăng cường, chú trọng đầu tư có trọng điểm, quy mô hợp lý và nâng cao hiệu quả đầu tư; công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định dự án, thiết kế - dự toán, thẩm định đấu thầu và quản lý chất lượng công trình được thực hiện đúng quy trình và luật định.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc xả nước thải vào vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình đã được cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt phục vụ mục đích cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố; xây dựng kế hoạch tuyên truyền Ngày Nước thế giới năm 2020; thực hiện nhiệm vụ Thiết lập và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển và tiếp tục thực hiện giám sát tại bãi rác Khánh Sơn v.v...
4 Các lĩnh vực xã hội:
  Về khoa học và công nghệ: Tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển thị trường công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố. Chú trọng hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, hạt nhân. Tập trung thanh kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến sở hữu trí tuệ. Công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng được triển khai tích cực. Tập trung triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ sinh học; lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ. 
Về văn hóa - thể thao:
- Ngành chức năng đã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 bằng clip tuyên truyền, video đồ họa, 350 phướn tại các tuyến đường chính và phát hành 17.500 áp phích tranh cổ động; thực hiện báo cáo kết quả tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ thành phố và 45 năm Giải phóng thành phố.
- Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản tiếp tục nhận được quan tâm đầu tư, HĐND thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư đối với Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2) và Dự án Cải tạo 42 Bạch Đằng làm Bảo tàng Đà Nẵng; phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế trùng tu, tôn tạo di tích quốc gia Hải Vân Quan…
Y tế: Tính đến hết ngày 20/4/2020, tại thành phố Đà Nẵng ghi nhận 06 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 05 trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài vào thành phố Đà Nẵng, 01 trường hợp mắc bệnh do tiếp xúc gần với bệnh nhân 22 và 23. Toàn bộ 06 bệnh nhân đều đã điều trị khỏi và xuất viện; 06/06 bệnh nhân hoàn thành thời gian cách ly y tế sau khi xuất viện.
- Tiếp tục triển khai, cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế về công tác phòng chống Covid-19; thực hiện thường quy công tác giám sát Covid-19 tại cửa khẩu, bệnh viện và cộng đồng theo quy định; tổ chức vận chuyển, cách ly, điều trị các trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh theo đúng quy trình; đảm bảo công tác cách ly, điều trị các trường hợp mắc bệnh theo đúng quy định; ban hành kế hoạch phân tuyến điều trị Covid-19 cấp độ 3 trở lên (ghi nhận trên 10 bệnh nhân Covid-19 tại thành phố); tiếp tục tăng cường các hoạt động truyền thông về bệnh Covid-19 và các biện pháp phòng chống bằng nhiều hình thức.
  Về giáo dục và đào tạo: Trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19, ngành giáo dục tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, trường học phòng, chống dịch Covid-19; triển khai dạy học qua internet và trên truyền hình, định hướng tinh giản nội dung dạy học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình thành phố tổ chức dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 9 và lớp 12 và đăng tải các bài giảng ôn tập lớp 12 trên truyền hình lên website của Sở Giáo dục và Đào tạo.
  Về Lao động - Thương binh - Xã hội:
- Tính đến ngày 10/4/2020, trên địa bàn thành phố có 2.391 đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số lao động ảnh hưởng là 58.236 người; 7.097 người đã chấm dứt hợp đồng lao động; 18.801 người lao động nghỉ tạm thời không hưởng lương, nghỉ hằng năm theo chế độ quy định của pháp luật và 32.328 lao động thuộc các diện khác. Trong tháng 4/2020, đã tổ chức 04 phiên giao dịch việc làm trực tuyến, tạo việc làm cho 2.600 lao động; thẩm định và chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài cho 208 trường hợp.
- Công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới tiếp tục được quan tâm thực hiện đảm bảo đúng định hướng và quy định. Về phòng chống tệ nạn xã hội, trong tháng Cơ sở xã hội Bầu Bàng tiếp nhận 92 học viên vào cai nghiện, giải quyết cho về cộng đồng đúng thời hạn 61 học viên; chấp hành hình phạt tù 01 học viên; công an nhận lại 08 học viên. Hiện Cơ sở đang quản lý, cai nghiện, giáo dục, dạy nghề cho 639 học viên.
5 Xây dựng chính quyền - Thanh tra - Tư pháp
  Trong tháng 4/2020, toàn ngành Thanh tra thành phố đã triển khai các nội dung về công tác thanh tra: thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Sở Y tế và Bệnh viện Đà Nẵng; thanh tra về việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế tại BHXH thành phố Đà Nẵng và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng của các cấp, các ngành trên địa bàn đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật; tham gia tiếp dân đối thoại của lãnh đạo UBND thành phố; ban hành kế hoạch đối thoại với công dân 11 vụ việc kéo dài, phức tạp.
6 Quốc phòng - an ninh
  Trong tháng, xảy ra 17 vụ cháy nhưng không có thiệt hại về người, thiệt hại tài sản khoảng 4,86 tỷ đồng; xảy ra 07 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 05 người, bị thương 04 người, thiệt hại tài sản khoảng 35 triệu đồng; tai nạn giao thông đường thủy, đường sắt không xảy ra.  
II MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI
  Trong tháng 05 năm 2020, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tập trung triển khai một số nội dung công việc cụ thể sau đây:
1. Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện chuẩn bị chu đáo các nội dung trình tại kỳ họp (bất thường) của HĐND thành phố dự kiến được tổ chức vào ngày 22 tháng 5 năm 2020. Đồng thời, tập trung triển khai hiệu quả các nội dung công việc đã được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp cuối năm 2019.
2. Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19): Tiếp tục tăng cường công tác giám sát y tế tại cửa khẩu, bệnh viện và cộng đồng, chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ vào thành phố theo quy định. Tiếp tục tăng cường các hoạt động truyền thông về phòng, chống Covid-19.
3. Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện tiếp tục chủ động đề xuất UBND thành phố triển khai các giải pháp hiệu quả nhằm ứng phó với các tác động do dịch bệnh Covid-19 gây ra ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố.
4. Sau khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, đẩy mạnh các hoạt động khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình đại dịch Covid-19 được kiểm soát; các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện tập trung triển khai hiệu quả theo đúng quy định.
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan trong việc tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xây dựng dự thảo Nghị quyết thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo văn kiện Đảng bộ thành phố về nội dung đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tiến độ đã được quy định tại Kế hoạch số 6834/KH-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2019 của UBND thành phố.
7. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, các cơ quan liên quan hoàn chỉnh hồ sơ để UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và hợp phần thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030.
8. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai việc xây dựng Quy hoạch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy định. Đồng thời, tham mưu UBND thành phố việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
9. Tiếp tục đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn mọi hoạt động chống phá, bảo đảm ổn định an ninh trật tự; tiếp tục triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm.
10. Tiếp tục tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức trên địa bàn thành phố.

 

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo