Tin tức Tin tức

Đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 27/05/2020 Lượt xem: 33

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình và xã hội trong việc thực hiện quyền trẻ em; đặc biệt là bảo vệ trẻ em, phòng ngừa trẻ em bị bạo lực, xâm hại; hỗ trợ, can thiệp, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

Đồng thời, đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em; tăng cường huy động mọi nguồn lực xã hội để cùng chung tay cải thiện môi trường sống cho trẻ em, tạo cơ hội cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện.

Với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em; phòng, chống xâm hại trẻ em”, UBND thành phố sẽ tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em kết hợp tổ chức công bố Báo cáo tình hình trẻ em thành phố Đà Nẵng; đồng thời, trao tặng học bổng, dụng cụ học tập và quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em thuộc hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bời dịch bệnh COVID-19. Các quận, huyện tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em với hình thức phù hợp đảm bảo hiệu quả, thiết thực và phù hợp với biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trong Tháng hành động vì trẻ em, từ ngày 1-6-2020 đến ngày 30-6-2020, các cấp, các ngành tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật trẻ em; Nghị định số 56/2017/NĐ- CP ngày 9-5-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và các chương trình, kế hoạch có liên quan. Đẩy mạnh truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để cơ quan, tổ chức, người dân, trẻ em biết, liên hệ khi có nhu cầu thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em và khi cần sự trợ giúp.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các kênh thông tin truyền thông và các hình thức khác về Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em; phòng, chống xâm hại trẻ em” gắn với tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; đăng tải các thông điệp của Tháng hành động vì trẻ em. Truyền thông tư vấn, hướng dẫn kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng sống cho phụ huynh, trẻ em; đặc biệt là kỹ năng tự bảo vệ, phòng, chống xâm hại trẻ em và các vấn đề liên quan đến trẻ em phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành và phát triển của trẻ em; thông tin, tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và hỗ trợ, can thiệp kịp thời đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại thông qua các kênh truyền thông báo chí, mạng xã hội, các tài liệu, sản phẩm truyền thông...

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu vận động nguồn lực từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các mục tiêu về trẻ em như: hỗ trợ chăm sóc dinh dưỡng, chăm sóc y tế thông qua hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học; hỗ trợ khám, chữa bệnh cho trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật; hỗ trợ trang bị các bể bơi di động tại các trường học; hỗ trợ cơ sở vật chất, thiết bị vui chơi giải trí cho trẻ em; vận động nguồn lực tặng quà, học bổng, dụng cụ học tập... cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em thuộc hộ gia đình khó khăn, nhất là trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em như diễn đàn, đối thoại, tọa đàm… để trẻ em bày tỏ ý kiên, nguyện vọng và lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng các chính sách, văn bản liên quan đến trẻ em, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ trẻ em; tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, chủ động nắm tình hình, diễn biến hoạt động của tội phạm xâm hại trẻ em và có kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn.

UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các sở, ngành, hội đoàn thể và UBND các quận, huyện tham mưu UBND thành phố tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em cấp thành phố, kết hợp công bố Báo cáo tình hình trẻ em thành phố Đà Nẵng. Trao tặng học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh COVID-19. Tham mưu lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà các cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động truyền thông trong Tháng hành động vì trẻ em như: xây dựng phóng sự, trailer tuyên truyền, chuyên trang, chuyên mục... về chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện tuyên truyền các khẩu hiệu, thông điệp tuyên truyền trên đường phố; đẩy mạnh truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Tổ chức triển khai có hiệu quả các chương ừình, dự án hỗ trợ cho trẻ em; chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em vận động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ, giúp đỡ cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm đôn đốc, giám sát các ngành, đoàn thể, các quận, huyện thực hiện kế hoạch và tổng hợp, báo cáo kết quả Tháng hành động vì trẻ em cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND thành phố.

UBND thành phố cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai tốt các nội dung dạy và học năm học 2019-2020 phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân; phòng, chống xâm hại, bạo lực, ma túy trong học đường, phòng tránh các nguy cơ bị tai nạn, thương tích, thực hiện an toàn khi tham gia giao thông; tiếp tục triển khai Chương trình "Bơi an toàn” cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cho học sinh và giáo viên trong các trường học. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và địa phương rà sơát, nắm bắt các trường hợp học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, có nguy cơ bỏ học; kịp thời huy động nguồn lực hỗ trợ đảm bảo mục tiêu không có học sinh bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế.

Sở Văn hoá và Thể thao có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, tham quan, giao lưu cho trẻ em phù hợp với tình hình dịch bệnh. Quản lý chặt chẽ các tụ điểm dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi điện tử, các khu vực vui chơi công cộng nhằm ngăn chặn kịp thời các loại văn hóa phẩm, trò chơi không lành mạnh đối với trẻ em. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho thành viên trong gia đình, nhất là bảo vệ trẻ em; phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em trong gia đình.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện có kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai Tháng hành động vì trẻ em với các hoạt động thiết thực, hiệu quả và phù hợp. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục thực hiện các quyền trẻ em; đặc biệt là bảo vệ trẻ em; phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em. Đồng thời, căn cứ điều kiện thực tế địa phương, tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em nhằm tạo điều kiện cho các em tham gia, đề xuất kiến nghị, sáng kiến bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em;

UBND các quận, huyện có trách nhiệm rà soát, theo dõi số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại và có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, trẻ em thuộc hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19... để có giải pháp phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ cho các em. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em thuộc hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; xây dựng, nâng cấp các công trình trường, lớp học, điểm vui chơi giải trí, bể bơi, các công trình phủc lợi cho trẻ em.

UBND thành phố đề nghị Ban Tuyên giáo Thành uỷ chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đơn vị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 5-11-2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; định hướng, hướng dẫn các nội dung tuyên truyền của Tháng hành động vì trẻ em; phòng, chống bạo lục, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em cho lãnh đạo, phóng viên và báo cáo viên cơ sở.

Theo danang.gov.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang