Báo cáo tình hình kinh tế xã hội Quý I năm 2020
Người đăng tin: Ngo Thi Yen Sa Ngày đăng tin: 24/04/2020 Lượt xem: 1

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI - AN NINH QUỐC PHÒNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THÁNG QUÝ I/2020
Stt Tiêu chí QUÝ I/2020
Ước đạt Lũy kế Kế hoạch năm Tỷ lệ so với cùng kỳ
1 Kinh tế        
a Dịch vụ        
  Hoạt động du lịch         
  - Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 3.569 tỷ đồng     -23,7%
  - Doanh thu du lịch lữ hành 435,5 tỷ đồng     -19,5%
  - Tổng lượt khách do cơ sở lưu trú du lịch phục vụ. Trong đó: 1.255.470 lượt khách   Đạt 11,5% kế hoạch -25%
  + Khách quốc tế 469.243 lượt   Đạt 18,8% kế hoạch -26,9%
  + Khách nội địa 786.227 lượt     -23,7%
  Hoạt động thương mại        
  Tổng mức bán lẻ hàng hoá 14.530,9 tỷ đồng     +6%
  Doanh thu bán lẻ hàng hóa        
  Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)  
  Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 332,9 triệu USD     -6,5% 
  Kim ngạch nhập khẩu 256,7 triệu USD     -14,7%
  Hoạt động vận tải        
  - Khối lượng luân chuyển hành khách 371,6 nghìn Hk.km     -14,0%
  - Khối lượng luân chuyển hàng hóa 997,5 triệu tấn.km     +2,8%
  - Danh thu vận tải  3.641,1 tỷ đồng     +1,2%
  Hoạt động bưu chính viễn thông        
  Doanh thu toàn ngành thông tin - truyền thông  5.188 tỷ đồng   Đạt 15,4% -28,5%
  Kim ngạch xuất khẩu phần mềm 15,3 triệu USD   Đạt 15% -28,3%
  Hoạt động ngân hàng        
  - Tổng nguồn vốn huy động  130.000 tỷ đồng Giảm 0,94% so với tháng 12/2019
  - Tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế  174.800 tỷ đồng Giảm 0,32%
b Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp. Trong đó: Ước tăng 0,73% so với cùng kỳ 2019
  + Công nghiệp chế biến-chế tạo Ước tăng 0,75%      
  + Sản xuất và phân phối điện  Ước tăng 3,05%      
  + Cung cấp nước và xử lý rác thải  Ước tăng 0,98%      
  + Khai khoáng  Ước giảm 13,46%      
c Hoạt động sản xuất thủy sản - nông - lâm         
  - Sản lượng khai thác thủy sản. Trong đó: Ước đạt 9.573,6 tấn Đạt 25%    
2 Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả mục tiêu của Chủ đề năm 2020 là “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”, phát triển hoạt động đối ngoại, doanh nghiệp và khởi nghiệp
  - Hiện nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên Tọa đàm mùa xuân năm 2020 đã được đổi tên thành Diễn đàn đầu tư 2020 và dự kiến sẽ tổ chức trong Quý II/2020. Về thu hút đầu tư, từ đầu năm đến nay, thành phố đã thu hút được 8.611,866 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 83,247 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, cụ thể trong đó:
(i) Đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 02 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư là 7.710,377 tỷ đồng (tăng 322,8% về vốn so với cùng kỳ), chấp thuận chủ trương đầu tư cho 02 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 901,489 tỷ đồng;
(ii) Về FDI: trong Quý I/2020, có 31 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 72,905 triệu USD (giảm 79,4% về vốn so với cùng kỳ); có 03 lượt tăng vốn dự án, tổng vốn tăng thêm 0,015 triệu USD (cùng kỳ có 05 dự án tăng vốn, tổng vốn tăng thêm 114,2 triệu USD); có 39 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế với tổng vốn 10,327 triệu USD (cùng kỳ có 43 lượt, tổng vốn 39,507 triệu USD).
- Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn quý I/2020 ước đạt 7.048,6 tỷ đồng đạt 16,7% kế hoạch năm, giảm 8,1% so với cùng kỳ 2019 (KH tăng 5,3%), trong đó: khu vực ngoài nhà nước 4.040,9 tỷ đồng, giảm 23%; khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 1.793,3 tỷ đồng, tăng 92%.
- Từ đầu năm đến 15/3/2020, thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 912 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 4.882 tỷ đồng; giảm 12,2 % về số doanh nghiệp và giảm 10,3% về số vốn so với cùng kỳ 2019; hoàn tất thủ tục giải thể cho 170 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc và có 753 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động. Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 30.368 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 210.630 tỷ đồng.
- Trong quý I/2020, có 49 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại thành phố, trong đó lãnh đạo thành phố đã tiếp và làm việc với 23 đoàn khách quốc tế. Ngành chức năng đã tổ chức thành công các hoạt động trong khuôn khổ Đoàn giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch do Tổng thư ký Đảng Tự do dân chủ, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật - Việt Nikai Toshihiro dẫn đầu thăm Việt Nam. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 2020;  xây dựng Kế hoạch và triển khai các công tác liên quan đến Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản 2020.
- Thành phố hiện có 04 dự án sử dụng vốn ODA do thành phố quản lý đang được triển khai thực hiện, tổng vốn đầu tư khoảng 420,3 triệu USD, trong đó vốn ODA đạt 328,6 triệu USD, chiếm 78,2% tổng vốn đầu tư, vốn đối ứng đạt 76,67 triệu USD, chiếm 21,8%. Ngoài ra, thành phố có 02 dự án do Trung ương là cơ quan chủ quản, gồm: Dự án Quản lý thiên tai WB5 thành phố Đà Nẵng và Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện do Ngân hàng Thế giới tài trợ.
3 Quản lý đầu tư - xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch, đô thị và tài nguyên môi trường
  - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19), trong đó xác định đẩy nhanh tiến độ giải ngân và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công đã được giao năm 2020 là một trong 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, phục hồi tăng trưởng; đồng thời xác định giải ngân, hoàn thành Kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong năm 2020, ngay từ cuối năm 2019, UBND thành phố đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị tham mưu và ban hành Quyết định số 5999/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thành phố về ban hành một số nhiệm vụ, giải pháp tập trung chỉ đạo, điều hành nhằm hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng GRDP và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 để chỉ đạo các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, trong đó phân công cụ thể nhiệm vụ đối với các Sở, ban, ngành, các chủ đầu tư, quản lý dự án và các đơn vị liên quan; quy định cụ thể thời gian thực hiện các bước thủ tục đầu tư từ khâu quy hoạch đến hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư.
- Công tác quản lý đất đai được tăng tường, tiếp tục hoàn thiện Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2024; thực hiện rà soát và tiếp nhận quỹ đất lớn trên địa bàn thành phố từ các Ban quản lý dự án. Ban hành Kế hoạch về phòng ngừa, ứng phó sự cố trong công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố; ban hành các văn bản đề nghị các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thải bỏ khẩu trang sau khi sử dụng vào thùng hoặc thiết bị lưu chứa rác an toàn, được đậy kín; không vứt bừa bãi nơi công cộng gây phản cảm và để tránh việc vi rút và mầm bệnh phát tán ra môi trường. 
4 Công tác thu, chi và quản lý, điều hành ngân sách
  Tổng thu ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm 2020 ước đạt 5.621 tỷ đồng, bằng 18,2% dự toán HĐND thành phố giao (quý I/2019 thu đạt 26,2% dự toán), trong đó: thu nội địa ước đạt 4.818 tỷ đồng, bằng 17,96% dự toán (thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết ước đạt 4.510 tỷ đồng, bằng 18,67% dự toán; thu tiền sử dụng đất ước đạt 248 tỷ đồng, bằng 9,91% dự toán); thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 803 tỷ đồng, bằng 19,58% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 3 tháng đầu năm 2020 là 5.354 tỷ đồng, đạt 19,6% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển ước thực hiện 3.037 tỷ đồng; chi thường xuyên ước thực hiện 1.817 tỷ đồng, bằng 21,55% dự toán.
5 Các lĩnh vực xã hội:
  Khoa học công nghệ: Chú trọng hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, hạt nhân, trong đó tập trung thực hiện công tác xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố năm 2019. Tập trung thanh kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến sở hữu trí tuệ. Công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng được triển khai tích cực dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Tích cực triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ sinh học; lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ.
  Về văn hóa - thể thao:
- Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi, hấp dẫn trước và trong dịp Tết Canh Tý. Tuy nhiên, ngay từ sau Tết, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các hoạt động văn hóa, thể thao dần thu hẹp quy mô và tạm dừng hoạt động; các địa phương, cơ sở tôn giáo dừng việc tổ chức lễ hội, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao để tránh tập trung đông người. Thành phố cũng đã ban hành Quyết định tạm đình chỉ một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ nơi công cộng gồm: karaoke, quán bar, vũ trường, trò chơi điện tử, massage cho đến khi cơ quan Y tế có thẩm quyền công bố khống chế được dịch bệnh. Tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của ngành văn hóa thể thao, làm suy giảm nguồn thu đáng kể của ngành.
- Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản tiếp tục được quan tâm đầu tư; công tác nghiên cứu, sưu tầm tiếp tục kêu gọi hiến tặng, phục chế tài liệu, hiện vật cho các bảo tàng. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan được triển khai tích cực, trong đó tập trung Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố, 45 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36, nhất là công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị” tiếp tục thực hiện hiệu quả.
  Y tế: Ngành y tế tiếp tục thực hiện thường quy công tác giám sát Covid-19 tại cửa khẩu, bệnh viện và cộng đồng theo quy định; tổ chức vận chuyển, cách ly, điều trị các trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh theo đúng quy trình; đảm bảo công tác cách ly, điều trị các trường hợp mắc bệnh theo đúng quy định; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xử lý chất thải y tế phòng, chống Covid-19; tiếp tục tăng cường các hoạt động truyền thông về bệnh Covid-19 và các biện pháp phòng chống bằng nhiều hình thức khác nhau. Phối hợp triển khai 07 chốt kiểm soát đường bộ 24/24h, đảm bảo việc rà soát phát hiện các trường hợp liên quan để thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19 và hướng dẫn khai báo y tế điện tử bắt buộc. Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, Bộ Y tế trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế tại địa chỉ https://soyte.danang.gov.vn/. Các hoạt động khác như công tác khám chữa bệnh, tiêm chủng mở rộng… tiếp tục được thực hiện hiệu quả.
  Về giáo dục và đào tạo: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh các cấp trên địa bàn thành phố được nghỉ học từ ngày 21/01 đến nay (tính luôn thời gian nghỉ Tết). Để ứng phó với dịch Covid-19, ngành giáo dục đã tiến hành nhiều biện pháp như: hướng dẫn các đơn vị, trường học về phòng, chống dịch; nắm tình hình sức khỏe cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; hướng dẫn học sinh ôn tập, học tập trực tuyến trong thời gian nghỉ học (Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng thực hiện chương trình ôn tập lớp 9 và lớp 12 trên truyền hình, hướng dẫn giáo viên, phụ huynh và học sinh, học viên sử dụng các phần mềm hỗ trợ học tập do VNPT, Viettel và FPT cung cấp miễn phí...); bám sát chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong xây dựng các phương án dạy học khi học sinh đi học trở lại, nhất là công tác tổ chức các kỳ thi cuối cấp và thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia của năm học 2019-2020.
  Về tình hình quản lý lao động người nước ngoài:
- Tính đến ngày 12/2/2020, trên địa bàn thành phố có 1.862 người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động. Theo báo cáo nhanh từ các doanh nghiệp, vừa qua có tổng cộng 405 người lao động nước ngoài về nước trước tết Canh Tý, tổng số lao động nước ngoài nhập cảnh sau Tết là 363 người, hiện có 991 người lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn thành phố.
- Thực hiện tốt chính sách Người có công, trong Quý I/2020, đã giải quyết trợ cấp hàng tháng và 1 lần cho 453 trường hợp với kinh phí chi trả hàng tháng hơn 31 tỷ đồng; phối hợp với tỉnh Quảng Nam tổ chức thành công Lễ Khánh thành nhà bia ghi tên liệt sĩ có nguyên quán Quảng Nam - Đà Nẵng tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn; tặng quà Tết Canh Tý của Chủ tịch nước và UBND thành phố cho trên 65 nghìn lượt đối tượng chính sách với kinh phí gần 30 tỷ đồng. Đến nay đã triển khai, hoàn thành xây mới, sửa chữa 326/814 nhà (tỷ lệ 40,1%), trong đó xây mới 56 nhà, sửa chữa 270 nhà. Công tác bảo trợ xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và phòng, chống tệ nạn xã hội tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm, thực hiện hiệu quả. Tính đến ngày 15/3/2020, Cơ sở xã hội Bầu Bàng đang quản lý, cai nghiện, giáo dục, dạy nghề cho 617 học viên; hiện toàn thành phố có 703 người đang được quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú.
  Về Lao động - Thương binh - Xã hội: Trước tác động của dịch Covid-19, theo báo cáo chưa đầy đủ từ 151 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 52.012 lao động, hiện có 1.304 người lao động đã chấm dứt HĐLĐ (chiếm 2,5%) và 775 người lao động nghỉ tạm thời không hưởng lương, nghỉ hằng năm theo chế độ quy định của pháp luật (chiếm 1,45%). Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, mở rộng sản xuất, tuyển dụng thêm lao động… đã góp phần giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố. Trong Quý I, thành phố đã tổ chức 03 phiên giao dịch việc làm, với 321 lượt đơn vị tham gia; tuyển dụng, giải quyết việc làm cho 425 lao động; kết quả, các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố đã tạo việc làm cho 4.349 lao động.
6 Công tác xây dựng chính quyền - Thanh tra - Tư pháp
  - Báo cáo Thường trực Thành ủy về tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội; trả lời Công văn số 5898/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn; tiến hành sắp xếp lại, thành lập mới một số đơn vị sự nghiệp. Tiến hành phân bổ biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế đối với các hội năm 2020; phê duyệt bổ sung danh sách tinh giản biên chế đợt 01 năm 2020. Tiến hành bổ nhiệm, trình HĐND thành phố miễn nhiệm một số chức danh; trình HĐND thành phố thông qua Nghị quyết quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo nhiệm kỳ có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi.
- Trong quý I/2020, toàn ngành Thanh tra thành phố đã triển khai 73 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành trên các lĩnh vực tại 2.137 tổ chức, cơ sở, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi số tiền 3.103 triệu đồng nộp quỹ BHXH quận Liên Chiểu; ban hành 1.197 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2.623,15 triệu đồng. Trước diễn biến của dịch Covid-19, UBND thành phố chỉ đạo ngành thanh tra rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra nhằm hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời điểm dịch xảy ra.
- Ngành chức năng đã thực hiện thẩm định 14 dự thảo VBQPPL; thẩm định 01 văn bản; tham gia góp ý 213 lượt văn bản của Trung ương, UBND thành phố và các sở, ban, ngành; tư vấn pháp luật cho 04 doanh nghiệp. Thực hiện công bố xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử thành phố. Công tác phổ biến - giáo dục pháp luật, lý lịch tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, đúng quy định.
7 Quốc phòng - an ninh
  - Từ 15/12/2019 đến 14/3/2020, trên địa bàn thành phố xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, 11 người bị thương (So với cùng kỳ năm 2019, giảm 02 vụ, giảm 01 người chết và tăng 05 người bị thương); không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy. Đặc biệt, trong quý I, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã đồng loạt ra quân triển khai chuyên đề kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, đã xử phạt 209 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách 1,32 tỷ đồng; tạm giữ 209 ô tô, mô tô, xe máy.
II Một số nhiệm vụ chủ yếu trong quý II/2019
  1.  Tập trung kiểm soát tốt dịch bệnh, kịp thời thông tin, tuyên truyền, ổn định tâm lý để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh
2. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan Trung ương sớm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
3. Tập trung hỗ trợ, duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, góp phần hạn chế suy giảm tăng trưởng kinh tế
4. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để đẩy mạnh thu hút đầu tư
5. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án và thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường
6. Đẩy mạnh quản lý công tác thu chi và điều hành có hiệu quả ngân sách nhà nước
7. Tiếp tục giải quyết và phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tăng cường các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân
8. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tập trung công tác xây dựng chính quyền, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo
9. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, an toàn giao thông và trật tự xã hội

 

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo