Đà Nẵng: Tránh tùy tiện vận động cha mẹ học sinh đóng góp không hợp lý
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 01/04/2020 Lượt xem: 4

Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng yêu cầu Thủ trưởng và Ban đại diện cha mẹ học sinh các đơn vị, trường học tránh tình trạng tùy tiện trong việc vận động đóng góp nhiều khoản không hợp lý và quá cao gây khó khăn cho gia đình học sinh.

Ngày 31/3, Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho hay, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở, vừa có Công văn số 751/SGDĐT-KHTC gửi Trưởng phòng GD-ĐT các quận, huyện; Hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1, số 2 và số 3 quy định về việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Theo đó, lãnh đạo Sở GD-ĐT Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, trường học nêu trên thực hiện đúng Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND (ký ban hành ngày 11/3/2020, có hiệu lực kể từ ngày 21/3/2020) của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bãi bỏ Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND (ngày 20/6/2016) của UBND TP Đà Nẵng quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn TP.

Đồng thời Sở GD-ĐT Đà Nẵng yêu cầu việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh của các đơn vị, trường học trực thuộc phải thực hiện đúng theo Điều 10 của Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT (ngày 22/11/2011) của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng nhấn mạnh: “Thủ trưởng và Ban đại diện cha mẹ học sinh các đơn vị, trường học chịu trách nhiệm nghiên cứu triển khai thực hiện theo đúng “Điều 10: Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh” của Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT. Tránh tình trạng tùy tiện trong việc vận động đóng góp nhiều khoản không hợp lý và mức đóng góp quá cao gây khó khăn cho gia đình học sinh dẫn đến những bức xúc trong xã hội”.

Điều 10 Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT về “Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh”:

1. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

a) Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

b) Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện học sinh trường.

2. Quản lý và sử dụng kinh phí của Ban đại điện cha mẹ học sinh:

a) Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất ý kiến;

b) Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với Hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.

3. Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ; sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Không qui định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.

4. Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học:

a) Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện.

b) Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Theo infonet.vietnamnet.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan: 

 


  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo