Đề xuất 11 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo đại học từ xa
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 16/01/2020 Lượt xem: 3

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa các trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ (gọi chung là chương trình đào tạo từ xa các trình độ của giáo dục đại học), trong đó đề xuất 11 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo đại học từ xa.

Dự thảo đưa ra 11 tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa các trình độ của giáo dục đại học (ĐH), bao gồm: 1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; 2. Bản mô tả, cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo; 3. Hoạt động dạy và học; 4. Hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học; 5. Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên; 6. Đội ngũ nhân viên; 7. Người học và hoạt động hỗ trợ người học; 8. Cơ sở hạ tầng công nghệ, trang thiết bị và học liệu; 9. Quản lý triển khai chương trình đào tạo; 10. Bảo đảm và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo; 11. Kết quả đầu ra.
Các tiêu chí của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo được đánh giá theo thang 7 mức, trong đó:

Mức 1: Hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu của tiêu chí, phải có giải pháp khắc phục ngay;

Mức 2: Không đáp ứng yêu cầu của tiêu chí, cần có những giải pháp khắc phục;

Mức 3: Chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tiêu chí nhưng chỉ cần có một số cải tiến nhỏ sẽ đáp ứng được yêu cầu;

Mức 4: Đáp ứng yêu cầu của tiêu chí;

Mức 5: Đáp ứng tốt hơn yêu cầu của tiêu chí;

Mức 6: Đáp ứng rất tốt yêu cầu của tiêu chí;

Mức 7: Đáp ứng xuất sắc yêu cầu của tiêu chí.

Các tiêu chí được đánh giá từ mức 1 đến mức 3 là chưa đạt yêu cầu, từ mức 4 đến mức 7 là đạt yêu cầu.

Việc ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nhằm mục đích: Cơ sở giáo dục ĐH sử dụng tiêu chuẩn để tự đánh giá toàn bộ hoạt động liên quan đến chương trình đào tạo nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo từ xa và giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng đào tạo của chương trình đào tạo.

Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục căn cứ vào Thông tư này để đánh giá và công nhận chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:


 

 


  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo