Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 10 năm 2019
Người đăng tin: Ngo Thi Yen Sa Ngày đăng tin: 06/01/2020 Lượt xem: 1

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI - AN NINH QUỐC PHÒNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THÁNG 10/2019
Stt Tiêu chí Tháng 10/2019
Ước đạt Lũy kế Kế hoạch năm Tỷ lệ so với cùng kỳ
I Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh Tháng 10/2019
1 Kinh tế        
a Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP)  Ước tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2018, lũy kế 10 tháng đầu năm 2019 ước tăng 4% (kế hoạch tăng 7,2%)
  - Công nghiệp khai khoáng Ước giảm 18,6%      
  - Sản xuất nước và xử lý rác thải Ước tăng 12,3%      
  - Công nghiệp sản xuất và phân phối điện Ước tăng 5,6%      
  - Công nghiệp chế biến-chế tạo Ước tăng 4,1%      
b Hoạt động sản xuất thủy sản - nông - lâm        
  - Sản lượng thủy, hải sản 34.193 tấn   Đạt 88,9% +2,7%
c Dịch vụ        
  - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 9.697 tỷ đồng 86.119 tỷ đồng Đạt 85,3% +11,5%
  - Doanh thu bán lẻ hàng hóa 47.463 tỷ đồng   Đạt 81,4% +14,2%
  - Chỉ số giá tiêu dùng bình (CPI) Bình quân 10 tháng đầu năm 2019 tăng 2,48% so bình quân cùng kỳ 2018, thấp hơn mức tăng bình quân của cùng kỳ năm trước (3,37%)
  Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 142 triệu USD 1.413 triệu USD Đạt 76,2% +5,2%
  Kim ngạch nhập khẩu 110 triệu USD 1.084 triệu USD Đạt 68,5% Tương đương cùng kỳ 2018
  Hoạt động du lịch         
  - Số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ. Trong đó: 5,7 triệu lượt     +19,9%
  + Khách quốc tế 1,7 triệu lượt     +21,2%
  - Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành 2.278,2 tỷ đồng 19.936,7 tỷ đồng   +10,2% 
  Hoạt động vận tải        
  - Khối lượng luân chuyển hành khách 138,6 triệu Hk.km 1.438,0 triệu Hk.km   +7,9%
  - Khối lượng luân chuyển hàng hóa 359,9 triệu T.km 3.515,4 triệu tấn.km   +9,6%
  - Doanh thu vận tải 1.455,4 tỷ đồng 14.632,4 tỷ đồng   +11,0%
  Hoạt động thông tin - truyền thông        
  - Kim ngạch xuất khẩu phần mềm 66,67 triệu USD   Đạt 83% +6%
  - Tổng doanh thu toàn ngành 24.167 tỷ đồng   Đạt 83% +4,7%
  Hoạt động ngân hàng        
  - Tổng nguồn vốn huy động   128.500 tỷ đồng   +3,5% 
  - Tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế    172.500 tỷ đồng   +21,9%
2 Thu hút đầu tư trong, ngoài nước và các hoạt động đối ngoại
  - Trong tháng 10 năm 2019, thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 306 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 1.727 tỷ đồng; lũy kế đến ngày 20 tháng 10 năm 2019, thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 4.521 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 22.962 tỷ đồng; tăng 8,1 % về số doanh nghiệp và tăng 4,72% về số vốn so với cùng kỳ 2018; hoàn tất thủ tục giải thể 542 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc; có 1.312 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động và 955 doanh nghiệp nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký quay trở lại hoạt động trước thời hạn. Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 30.439 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 207.066 tỷ đồng.
- Từ đầu năm đến nay, thành phố đã thu hút được 3.696,56 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 554,522 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, cụ thể:
(i) Đã cấp 06 quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư là 3.696,56 tỷ đồng .
(ii) Về FDI: Có 118 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 437,132 triệu USD (cùng kỳ có 106 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 55,705 triệu USD); có 15 dự án tăng vốn, tổng vốn tăng thêm là 117,39 triệu USD (cùng kỳ có 11 dự án tăng vốn, tổng vốn tăng thêm là 1,863 triệu USD); có 167 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế với tổng vốn 103,654 triệu USD (cùng kỳ có 173 lượt, tổng vốn 33,315 triệu USD). 
3 Quản lý đầu tư - xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch, đô thị và tài nguyên môi trường
  - Tiếp tục triển khai Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố ; thực hiện thủ tục đầu tư các hạng mục công trình, dự án xử lý chất thải như: Dự án “Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại Bãi rác Khánh Sơn”, Dự án “Hạ tầng kỹ thuật Nhà máy xử lý rác thải”, Dự án Đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt (>1.000 tấn); triển khai Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019: tổ chức Tọa đàm “Chung tay vì một cộng đồng không rác thải nhựa; tiếp tục thực hiện Chương trình quan trắc môi trường nước và không khí theo Đề án Xây dựng mạng lưới quan trắc không khí và nước thành phố Đà Nẵng đợt tháng 10 năm 2019 với 9 mẫu nước sông, 10 mẫu nước biển, 09 mẫu nước hồ, 54 mẫu khí thụ động, thực hiện QA/QC với 03 mẫu nước biển.
4 Các lĩnh vực xã hội:
  Về khoa học và công nghệ: Thành phố đã tổ chức thành công Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp thành phố năm 2019. Tiếp tục thực hiện Dự án Phát triển năng lượng mặt trời tại thành phố Đà Nẵng do Ủy ban Châu Âu (EC) tài trợ . Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tiếp tục được tăng cường . Tập trung công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thiết bị điện, điện tử; kiểm tra đồ chơi trẻ em dịp Tết Trung thu và mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô, xe máy . Tiếp tục thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2019 và triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019 .
Về văn hóa - thể thao: Tích cực triển khai các hoạt động liên quan đến công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị”. Về thể thao thành tích cao, tính đến ngày 15 tháng 10 năm 2019, đoàn thể thao thành phố đạt 199 HCV,185 HCB và 309 HCĐ.
Y tế: Trong tháng 10 năm 2019, mặc dù ngành y tế đã tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng, chống nhưng tình hình dịch bệnh, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018 . Công suất sử dụng giường bệnh bình quân các bệnh viện đạt 111,67%. Công tác quản lý nhà nước về cấp phép trong lĩnh vực y, dược tiếp tục được ngành chức năng triển khai thực hiện theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật . 
  Về giáo dục và đào tạo: Trong tháng, ngành giáo dục đã tổ chức các hội nghị: Truyền thông về phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ khuyết tật học hòa nhập trong các cơ sở giáo dục mầm non; tổng kết nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020; truyền thông điểm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tại các trường học. Kiểm tra công tác quản lý và nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ và Đề án sữa học đường giai đoạn 2018 - 2020; việc thực hiện thí điểm thu nhận trẻ dưới 18 tháng tuổi. Tiến hành xét thăng hạng giáo viên trung học phổ thông; kiểm tra công tác tuyển sinh tại các trường cao đẳng có tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên.
  Về Lao động - Thương binh - Xã hội:
- Trong tháng, các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố tạo việc làm cho 4.754 lao động (trong đó có 4.283 vị trí việc làm tăng thêm); thẩm định và cấp giấy phép cho 114 lao động người nước ngoài. Về chính sách người có công, thành phố đã giải quyết trợ cấp hàng tháng và 1 lần cho 123 trường hợp; hoàn thành công tác rà soát, lập danh sách, dự toán nguồn kinh phí xây mới và sửa chữa nhà ở người có công năm 2020; giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất cho 14 trường hợp.
- Về phòng chống tệ nạn xã hội, trong tháng Cơ sở xã hội Bầu Bàng tiếp nhận 72 học viên vào cai nghiện, hiện Cơ sở đang quản lý, cai nghiện, giáo dục, dạy nghề cho 577 học viên.
5 Xây dựng chính quyền - Thanh tra - Tư pháp
  - Thành phố đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ về việc xem xét phân bổ biên chế công chức đối với thành phố Đà Nẵng; phê duyệt bổ sung danh sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2019; thực hiện quyết định nghỉ hưu, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số chức danh chủ chốt của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố . Báo cáo Bộ Nội vụ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bố trí số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, tổ chức Hội thảo đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động chính quyền các cấp và đề xuất đổi mới theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị.
- Ngành chức năng đã tham gia góp ý 161 dự thảo văn bản; thẩm định 15 dự thảo văn bản; thẩm tra rà soát 11 văn bản; tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của UBND thành phố về những vấn đề liên quan đến nhà máy thép Dana - Ý và Dana - Úc; công tác xử lý vi phạm hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được chú trọng. Về công tác lý lịch tư pháp, ngành chức năng đã tiếp nhận/cung cấp một lượng lớn thông tin/hồ sơ/lý lịch tư pháp cho các cơ quan, đơn vị liên quan .
- Về công tác thanh tra: báo cáo kết quả 02 vụ việc , kết thúc Đoàn thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về đấu thầu mua sắm thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế và quản lý quỹ bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Da Liễu và Trung tâm Y tế quận Thanh Khê. Công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được chú trọng, xử lý kịp thời .
6 Quốc phòng - an ninh
  Trong tháng, xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 06 người, bị thương 06 người, thiệt hại tài sản 59,5 triệu đồng ( tăng 07 vụ so với tháng, tăng 04 người chết và tăng 03 người bị thương), không xảy tai nạn giao thông đường thủy, đường sắt.
II MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI
  1. Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, khẩn trương báo cáo UBND thành phố kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 257/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của HĐND thành phố về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và các Nghị quyết thông qua Tờ trình, Báo cáo của UBND thành phố đã trình tại kỳ họp giữa năm 2019. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tham mưu UBND thành phố chuẩn bị các nội dung cần báo cáo HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp cuối năm 2019.
2. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan tập trung triển khai theo đúng tiến độ việc lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và hợp phần thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo Hội thảo phản biện ý tưởng quy hoạch dự kiến tổ chức vào ngày 08 tháng 11 năm 2019.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung xây dựng dự thảo Báo cáo chuyên đề 1 về đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng tiến độ đã được quy định tại Kế hoạch số 6834/KH-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2019 của UBND thành phố.
4. Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, quyết liệt thực hiện “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư” để hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhất là các chỉ tiêu còn đạt thấp so với kế hoạch.
5. Sở Xây dựng tập trung rà soát, tham mưu xử lý dứt điểm các điểm ngập úng, khơi thông nạo vét cống trên địa bàn thành phố.
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương triển khai Đề án xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đề án thí điểm chính quyền đô thị...
7. Kiên quyết xử lý công trình xây dựng không phép, trái phép, mua bán, chuyển nhượng đất đai không đúng quy định; triển khai kế hoạch khai thác sử dụng đất do thành phố quản lý đảm bảo hiệu quả và kế hoạch sử dụng đất, danh mục đấu giá đất có tính hệ thống, lâu dài. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các nhà hàng, khách sạn ven biển gây ô nhiễm môi trường, yêu cầu nghiêm túc trong đánh giá tác đọng môi trường và đầu tư hệ thống xử lý nước thải đảm bảo trong quá trình đầu tư và khai thác, hoạt động.
8. Tiếp tục tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, động lực theo Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2019 của UBND thành phố.
9. Tăng cường công tác kiểm soát, có giải pháp xử lý đối với tình hình bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng đang diễn ra trên địa bàn thành phố; kiểm soát dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, ổn định sản xuất cho người dân.
10. Hỗ trợ sớm triển khai các dự án, sản phẩm du lịch, nhất là kêu gọi đầu tư trung tâm mua sắm, chợ đêm, phố chuyên doanh, dịch vụ vui chơi giải trí về đêm... Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch về phía Tây Bắc thành phố theo hướng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao giải trí, du lịch làng nghề, văn hóa, tâm linh, truyền thống.
11. Triển khai có hiệu quả phương án đảm bảo ứng phó tốt mùa mưa bão năm 2019.
12. Tiếp tục tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức trên địa bàn thành phố.
13. Tiếp tục đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn mọi hoạt động chống phá, bảo đảm ổn định an ninh trật tự; tiếp tục triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

 

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo