Đà Nẵng: Triển khai chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 28/12/2019 Lượt xem: 7

Vừa qua, ngày 12/12 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Nghị quyết về Quy định chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Theo đó, quy định này sẽ áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, 100% vốn trong nước, được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, có trụ sở chính đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp công nghệ thông tin). Cụ thể, điều kiện để được hỗ trợ, các doanh nghiệp này phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, nghĩa vụ đối với người lao động và đáp ứng được một trong các điều kiện sau:
1. Có kim ngạch xuất khẩu phần mềm, nội dung số đạt trên 100.000 USD/năm. Đối với tổ chức, doanh nghiệp được hưởng ưu đãi lần sau, kim ngạch xuất khẩu phần mềm, nội dung số phải cao hơn 15% so với giá trị trong thời điểm được hưởng ưu đãi lần trước gần nhất. Có sản phẩm công nghệ thông tin được nhận các giải thưởng: Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, Sao Khuê, Nhân tài Đất Việt.Có sản phẩm công nghệ thông tin được nhận các giải thưởng: Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, Sao Khuê, Nhân tài Đất Việt.
2. Có một trong các sản phẩm phần mềm, nội dung số, điện tử tích hợp mang tính hệ thống hoặc có nền tảng riêng, sử dụng công nghệ mới, đã hoàn thiện và được đưa vào sử dụng thực tế.
Tùy thuộc vào nội dung đề nghị hỗ trợ mà các doanh nghiệp công nghệ thông tin này sẽ được xem xét và phê duyệt theo những định mức hỗ trợ phù hợp, theo cơ sở những nội dung hỗ trợ sau: Hỗ trợ cơ sở hạ tầng; Hỗ trợ đào tạo, xây dựng quy trình sản xuất phần mềm, nội dung số; Hỗ trợ xúc tiến thương mại, phát triển thị trường; Hỗ trợ nghiên cứu khoa học; Hỗ trợ lãi suất vay vốn.
Do vậy, những tổ chức, doanh nghiệp nếu xét thấy đủ điều kiện và có nhu cầu cần được hỗ trợ thì có thể lập hồ sơ theo thành phần và số lượng được quy định tại Nghị quyết Quy định Chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và nộp tại Sở Thông tin và Truyền thông. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, thẩm định hồ sơ trong thời hạn 30 ngày làm việc đối với trường hợp hồ sơ có tổng kinh phí hỗ trợ từ 200.000.000 đồng trở lên; và thời hạn 10 ngày làm việc đối với trường hợp hồ sơ có tổng kinh phí hỗ trợ dưới 200.000.000 đồng.

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo