Thời gian bắt đầu lưu thông một chiều đường Trưng Nữ Vương (đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến Nguyễn Thiện Thuật)
Người đăng tin: Trần Thị Ngọc Dung Ngày đăng tin: 27/12/2019 Lượt xem: 4

Để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, UBND thành phố Đà Nẵng đã có chủ trương Cải tạo, phân luồng tổ chức giao thông nút giao thông phía Tây Cầu Rồng tại Công văn số 1701/UBND-SGTVT ngày 16/10/2019, theo đó đường Trưng Nữ Vương (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Nguyễn Thiện Thuật) được tổ chức giao thông 01 chiều, hướng từ Nguyễn Văn Linh đến Nguyễn Thiện Thuật.

   Nhằm tuyên truyền cho người dân được biết, tham gia giao thông trên tuyến đường Trưng Nữ Vương theo đúng quy định, góp phần đảm bảo trật tự ATGT tại khu vực, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 8687/UBND-SGTVT ngày 23/12/2019, trong đó:

   - Thống nhất thời gian bắt đầu lưu thông 01 chiều đường Trưng Nữ Vương (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Nguyễn Thiện Thuật) kể từ 06h00 ngày 21/01/2020.

   - Giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thi công đảm bảo thời gian hoàn thành công trình Cải tạo, phân luồng tổ chức giao thông nút giao thông phía Tây Cầu Rồng trước ngày 21/01/2020.

   - Giao Ban ATGT thành phố, Sở Văn hoá và Thể thao tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, phướn, băng rôn ngang đường thực hiện tổ chức giao thông một chiều trên tuyến đường Trưng Nữ Vương.

   - Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đăng tải chủ trương tổ chức giao thông một chiều nêu trên trên các phương tiện thông tin đại chúng.

   - Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học trên địa bàn thành phố tổ chức phổ biến chủ trương tổ chức giao thông một chiều trên tuyến đường Trưng Nữ Vương (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Nguyễn Thiện Thuật) đến toàn thể giáo viên, học sinh và sinh viên biết chủ động tham gia giao thông.

   - Giao UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương tổ chức giao thông một chiều nêu trên nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân.

   - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố tổ chức phổ biến quy định về việc tổ chức giao thông trên tuyến đường nêu trên đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị.

   - Giao Công an thành phố chủ trì, chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp Thanh tra Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan ra quân hướng dẫn, nhắc nhở người tham gia giao thông 01 chiều trên tuyến đường Trưng Nữ Vương trong thời gian 30 ngày (từ ngày 21/01/2020 đến hết ngày 20/02/2020) và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính kể từ ngày 21/02/2020.

   Sở Giao thông vận tải kính thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết tham gia giao thông theo đúng quy định và mong nhận được sự quan tâm, phối hợp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Theo sgtvt.danang.gov.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo