Phương án di dời giải tỏa tại các Khu tập thể xuống cấp trên địa bàn quận Hải Châu, Thanh Khê
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 20/12/2019 Lượt xem: 11

Ngày 16-12, UBND thành phố ban hành quyết định số 5703/QĐ-UBND phê duyệt phương án di dời giải tỏa các hộ đang ở tại các Khu tập thể xuống cấp thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Hải Châu, Thanh Khê.

Cụ thể, các hộ dân được chọn một trong hai phương án di dời giải tỏa các hộ đang ở tại các khu tập thể xuống cấp thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Hải Châu và Thanh Khê. Phương án 1, được Nhà nước bố trí cho thuê một căn hộ chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố, diện tích được bố trí thuê bằng hoặc lớn hơn diện tích bị thu hồi; nhận hỗ trợ phần nhà, vật kiến trúc chủ hộ tự xây dựng thêm ngoài diện tích nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và hỗ trợ di chuyển và các hỗ trợ khác (nếu có) theo quy định.

Phương án 2, trường hợp hộ dân không có nhu cầu thuê chung cư thì xem xét hỗ trợ bằng tiền để tự lo chỗ ở mới. Mức hỗ trợ bằng 60% giá trị đất và 60% giá trị nhà đang thuê, nhận hỗ trợ phần nhà, vật kiến trúc chủ hộ tự xây dựng thêm ngoài diện tích nhà thuộc sở hữu Nhà nước và hỗ trợ di chuyển và các hỗ trợ khác theo quy định

UBND thành phố giao UBND quận Hải Châu, Thanh Khê chủ trì với các cơ quan liên quan tổ chức vận động, tuyên truyền cho các hộ dân trong các khu tập thể di dời, giải tỏa, thông báo chủ trương chính sách bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện di dời, giải tỏa các khu tập thể. Thực hiện việc đo đạc, kiểm đếm, xác định giá trị hỗ trợ di dời giải tỏa và phê duyệt giá trị hỗ trợ cho từng hộ tại các khu tập thể xuống cấp. Đối với các trường hợp không thuộc quy định trong phương án này, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Quận báo cáo đề xuất kịp thời UBND thành phố xem xét, quyết định.

UBND các quận phối hợp Trung tâm quản lý và khai thác nhà tổ chức việc bốc thăm hoặc bố trí thuê căn hộ chung cư đối với từng hộ cho phù hợp; tổng hợp trình UBND thành phố ban hành quyết định bố trí thuê chung cư. Tổ chức cưỡng chế hành chính đối với những trường hợp không chấp hành bàn giao nhà theo chủ trương di dời, giải tỏa của UBND thành phố.

Sở Xây dựng phối hợp UBND các quận, cơ quan, đơn vị báo cáo quy hoạch sử dụng đất các khu tập thể sau khi thu hồi, đề xuất phương án quản lý, sử dụng, trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà thường xuyên phối hợp với UBND quận Hải Châu, UBND quận Thanh Khê trong công tác di dời giải tỏa các khu tập thể xuống cấp. Cung cấp giấy tờ pháp lý liên quan đến các hộ đang thuê và sử dụng các căn hộ tập thể, kể cả việc sử dụng diện tích đất ngoài Hợp đồng thuê của các hộ. Thanh lý hợp đồng thuê nhà khi có quyết định thu hồi của UBND thành phố. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thu hồi số nợ tiền thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước; tiếp nhận quản lý chặt chẽ các nhà đất của các khu tập thể xuống cấp sau khi các hộ bàn giao nhà, tránh việc chiếm dụng.

Theo danang.gov.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo