Quy định mới về thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam
Người đăng tin: Ngo Thi Yen Sa Ngày đăng tin: 14/11/2019 Lượt xem: 3

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 43/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2017/TT-BGTVT ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Theo đó, kể từ ngày Thông tư có hiệu lực (1/8/2020), thuyền viên nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện sau:

Trước hết, về điều kiện chung, bên cạnh việc phải có đủ tiêu chuẩn sức khoẻ thuyền viên và tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam, thuyền viên nước ngoài cần có Giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động do Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp; có hợp đồng lao động thuyền viên theo quy định của pháp luật Việt Nam và tuân thủ Công ước Lao động hàng hải 2006 của Tổ chức Lao động quốc tế (Hợp đồng lao động thuyền viên phải phù hợp với giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động).

Đặc biệt, thuyền viên nước ngoài cần có hộ chiếu còn thời hạn ít nhất 6 tháng do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà thuyền viên đó mang quốc tịch cấp. Theo quy định cũ, thuyền viên nước ngoài chỉ cần có hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà thuyền viên đó mang quốc tịch cấp mà không yêu cầu về thời hạn của hộ chiếu.

Tiếp theo, về điều kiện chuyên môn, theo Thông tư, thuyền viên phải có thời gian đi biển tối thiểu 36 tháng và có đủ chứng chỉ chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ đã được Việt Nam ký thỏa thuận về việc công nhận chứng chỉ chuyên môn cấp. Trường hợp chứng chỉ chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ đã được Việt Nam ký thỏa thuận công nhận chứng chỉ chuyên môn cấp theo quy tắc II/1, II/2, II/3, II/4, II/5, III/1, III/2, III/3, III/4, III/5, III/6, III/7, IV/2, V/1-1, V/1-2 của Công ước STCW thì phải có Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn.

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 


  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo