Hỗ trợ doanh nghiệp lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
Người đăng tin: Trần Thị Ngọc Dung Ngày đăng tin: 13/11/2019 Lượt xem: 5

Cuối tháng 2-2019, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng được UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận ủy quyền thực hiện thẩm định, phê duyệt hồ sơ môi trường đối với các dự án hoạt động tại Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Qua 8 tháng, Ban Quản lý đã tiếp nhận và xử lý 9 báo cáo đánh giá tác động môi trường, 24 kế hoạch bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp, hầu hết đều được xử lý sớm trước thời hạn, chất lượng hồ sơ được nâng lên.


Doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp được hỗ trợ tư vấn, thẩm định phê duyệt đánh giá tác động môi trường. Trong ảnh: Sản xuất gạch không nung tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh.

Theo thống kê từ hệ thống quản lý hồ sơ một cửa, 100% hồ sơ môi trường được Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp tiếp nhận và xử lý sớm trước thời hạn. So với thời gian quy định trong bộ thủ tục hành chính là 40 ngày làm việc, hầu hết hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp tiếp nhận và xử lý trong 22 đến 25 ngày làm việc. 

Cùng với việc nâng cao chất lượng thẩm định và phê duyệt hồ sơ môi trường, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cũng đẩy mạnh các hoạt động giám sát tình hình phát thải, tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường đến từng doanh nghiệp.

Trong năm 2019, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đã tổ chức 3 đợt tổng ra quân vệ sinh môi trường; thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường đã cam kết thực hiện trong hồ sơ môi trường được phê duyệt; từ đó nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và tăng cường đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường ở các cơ sở.

Ông Nguyễn Văn Phu, Giám đốc Công ty TNHH Daiwa Việt Nam cho biết, việc ủy quyền để Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thẩm định, phê duyệt hồ sơ môi trường đối với các dự án đầu tư kinh doanh trong khu công nghiệp thể hiện rõ nỗ lực cải cách hành chính của thành phố Đà Nẵng; bảo đảm thực hiện cơ chế hành chính “một cửa tại chỗ”, tạo điều kiện hỗ trợ nhà đầu tư sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Hiện nay, bên cạnh hồ sơ môi trường; nhiều chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành trong phạm vi khu công nghiệp đã được ủy quyền cho Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng như cấp giấy phép lao động, xác nhận thỏa ước lao động tập thể, thẩm định thiết kế cơ sở...

Cũng theo ông Nguyễn Văn Phu, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp là đơn vị quản lý trực tiếp, thường xuyên giám sát mọi hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp nên việc tập trung đầu mối giải quyết các hồ sơ về Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp sẽ giảm thiểu tối đa thời gian giải quyết thủ tục cho các doanh nghiệp.

Những nỗ lực, cố gắng trong công tác thẩm định và đánh giá báo cáo đánh giá tác động môi trường thời gian qua đã góp phần kiểm soát và hạn chế những tiêu cực tác động đối với môi trường của các dự án đầu tư tại các khu công nghiệp.

Tuy nhiên, theo đại diện Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thì việc lập hồ sơ môi trường vẫn bộc lộ những bất cập cần sớm được khắc phục như việc một số chủ đầu tư chưa hiểu rõ trách nhiệm, sự cần thiết đối với việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bởi họ cho đây như một loại “thủ tục” làm khó cho doanh nghiệp.

Do đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn lập báo cáo để tìm các biện pháp bảo vệ môi trường sát thực tế. Trong thời gian đến, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ môi trường từ doanh nghiệp trước khi trình thẩm định; qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành công tác bảo vệ môi trường sau khi hồ sơ được phê duyệt.

Theo baodanang.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 


  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo