Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, An ninh quốc phòng thành phố 9 tháng đầu năm 2019
Người đăng tin: Ngo Thi Yen Sa Ngày đăng tin: 01/11/2019 Lượt xem: 1

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI - AN NINH QUỐC PHÒNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM
Stt Tiêu chí 9 tháng đầu năm 2019
Ước đạt Lũy kế Kế hoạch năm Tỷ lệ so với cùng kỳ
I Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2019        
1 Kinh tế        
a Lĩnh vực dịch vụ        
- Hoạt động du lịch        
  Số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ. Trong đó: 5,1 triệu lượt     +19,9% 
  + Khách quốc tế 1,6 triệu lượt     +21,9%
  Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành 17.673,4 tỷ đồng     +9,2% 
Hoạt động thương mại        
  Doanh thu bán lẻ hàng hóa 42.314 tỷ đồng   72,6% +13,9%
  Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Bình quân 9 tháng đầu năm 2019 tăng 2,48% so bình quân cùng kỳ 2018. 
- Kim ngạch nhập khẩu 970 triệu USD   61,3% Xấp xỉ cùng kỳ 2018
- Kim ngạch xuất khẩu 1.286 triệu USD   69,4%  +6%
  + Thủy sản 145 triệu USD     +5%
  + Dệt may 312,5 triệu USD     +6,3%
  + Động cơ, thiết bị điện và sản phẩm điện tử        
  + Thủ công mỹ nghệ và sản phẩm gỗ        
  + Cao su thành phẩm        
- Hoạt động vận tải         
  Khối lượng luân chuyển hành khách 1.293 triệu Hk.km     +7,9% 
  Khối lượng luân chuyển hàng hóa 3.159,5 triệu tấn.km     +9,7%
  Sản lượng hàng hóa qua Cảng        
  Doanh thu vận tải 13.177,8 tỷ đồng     +11%
- Hoạt động thông tin - truyền thông        
  Tổng doanh thu toàn ngành        
  Kim ngạch xuất khẩu phần mềm        
- Hoạt động ngân hàng        
  Tổng nguồn vốn huy động 128.000 tỷ đồng     Tăng gần 1,8% so với cuối năm 2018
  Tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế 171.000 tỷ đồng     Tăng 13,9% so với cuối năm 2018
b Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP). Trong đó: Ước tăng 4,1%      
  + Công nghiệp chế biến, chế tạo Ước tăng 4,2%      
  + Công nghiệp sản xuất và phân phối điện Ước tăng 5,7%      
  + Sản xuất nước và xử lý rác thải  Ước tăng 14,4%      
  + Công nghiệp khai khoáng Ước giảm 20,6%      
c Hoạt động sản xuất thủy sản - nông - lâm        
  Sản lượng khai thác hải sản 31.874 tấn   85% +2,9%
2 Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả mục tiêu của Chủ đề năm 2019 là “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”, phát triển hoạt động đối ngoại, doanh nghiệp và khởi nghiệp
- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ công tác xúc tiến đầu tư, triển khai thủ tục đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ; rà soát quỹ đất trong khu công nghiệp để đáp ứng mặt bằng cho doanh nghiệp có nhu cầu sản xuất, kinh doanh và mở rộng dự án trong thời gian đến; rà soát, công bố quy hoạch, quỹ đất để kêu gọi đầu tư; tổ chức đối thoại trực tuyến với chủ đề “Đà Nẵng - điểm đến của các nhà đầu tư trong tháng 5/2019”. Đặc biệt vào cuối tháng 8/2019, tại Silicon Valley, Hoa Kỳ, thành phố đã tổ chức Tọa đàm “Da Nang Business Roundtable” nhằm giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố, kêu gọi sự quan tâm hợp tác, đầu tư các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Trong khuôn khổ Tọa đàm, lãnh đạo UBND thành phố cùng với các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết ba (03) Bản ghi nhớ hợp tác . 
- Thu hút đầu tư trong và ngoài nước: Từ đầu năm đến nay, thành phố đã thu hút được 3.560,54 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 632,232 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 9 tháng ước đạt 29.955,1 tỷ đồng đạt 72% kế hoạch, tăng 1,5% so với cùng kỳ 2018 (KH tăng 6,3%), trong đó: khu vực ngoài nhà nước 19.613,4 tỷ đồng, giảm 4,5%; khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 4.407 tỷ đồng, tăng 67,4%. 
- Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Từ đầu năm đến 15 tháng 9 năm 2019, thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 3.988 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 20.367 tỷ đồng; tăng 10,5% về số doanh nghiệp và tăng 22,8% về số vốn so với cùng kỳ 2018; hoàn tất thủ tục giải thể cho 471 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc và có 1.197 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động. Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 30.154 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 206.302 tỷ đồng. 
- Trong 9 tháng, có 322 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại thành phố, trong đó lãnh đạo thành phố đã tiếp và làm việc với 103 đoàn khách quốc tế ; thực hiện các chương trình xúc tiến từ Nhật Bản ; tổ chức thành công Lễ hội Giao lưu Văn hóa Việt - Nhật 2019, Hội nghị quan chức cấp cao Giao thông vận tải ASEAN lần thứ 47 (STOM 47), Ngày Quốc tế Yoga v.v.. 
- Thành phố hiện có 04 dự án  sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi do thành phố quản lý đang được triển khai thực hiện, tổng vốn đầu tư khoảng 420,29 triệu USD, trong đó vốn ODA đạt 328,62 triệu USD, chiếm 78,2% tổng vốn đầu tư, vốn đối ứng đạt 76,67 triệu USD, chiếm 21,8%.
3 Triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và xây dựng Đề án Một số cơ chế chính sách đặc thù nhằm triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng 
- Thành phố đã tham mưu Thành ủy ban hành Chương trình số 29-CT/TU ngày 10-5-2019 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; ban hành Kế hoạch số 4844/KH-UBND của UBND thành phố về thực hiện Chương trình 29-CT/TU của Thành ủy, triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện 11 chuyên đề theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy. 
4 Quản lý đầu tư - xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch, đô thị và tài nguyên môi trường
- Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2019, thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố cam kết thực hiện và định kỳ hằng tháng báo cáo UBND thành phố tiến độ thực hiện như: Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 về kế hoạch triển khai các công trình trọng điểm, động lực giai đoạn 2016-2020 và công tác giải ngân kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2019. UBND thành phố cũng quy định chế tài xử lý đối với các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ được giao; Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 về kế hoạch đền bù giải tỏa các dự án trên địa bàn thành phố năm 2019, trong đó phân loại các dự án theo nhóm, quy định rõ thời gian, số hồ sơ hoàn thành theo từng quý để UBND các quận, huyện tập trung nguồn lực xử lý, đảm bảo tiến độ hoàn thành.
- Tình hình giải ngân vốn XDCB đến tháng 9/2019 còn chậm, tuy nhiên tiến độ giải ngân trong các tháng cuối quý III/2019 tăng nhanh. Đến ngày 30/8/2019, chi XDCB đạt 2.319 tỷ đồng, bằng 44% kế hoạch. Dự kiến đến ngày 30/9/2019, ước chi XDCB đạt 3.067 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch (không kể dự nguồn chưa phân bổ cho các dự án), trong đó ước giải ngân vốn Trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu đạt 100% kế hoạch giao. 
- Tập trung thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và lập Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030 . Trong 9 tháng, thành phố đã phê duyệt 138 đồ án quy hoạch xây dựng, tổng diện tích 607,17 ha; phê duyệt 05 đồ án quy hoạch phân khu, diện tích 1.037 ha; cấp 408 giấy phép xây dựng; xây dựng quy trình phân cấp cho các quận, huyện thẩm định công trình xây dựng cấp III.
- Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện chặt chẽ theo quy định . Thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị đánh giá 10 năm “Đề án Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố Môi trường”. Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 5820/KH-UBND ngày 27/8/2019 về Chuyên đề “Tăng cường xử lý các điểm nóng môi trường” năm 2019; Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND thành phố về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Triển khai Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 về Kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố đến năm 2025; thực hiện Kế hoạch thí điểm phân loại rác thải tại nguồn tại 02 phường (Hải Châu 1 và Hòa Cường Nam) quận Hải Châu.
5 Công tác thu, chi và quản lý, điều hành ngân sách
- Tổng thu ngân sách nhà nước. Trong đó: 21.194 tỷ đồng   Đạt 77,4% dự toán  
  Thu nội địa 18.306 tỷ đồng   Đạt 76,1% dự toán  
  Thu thuế xuất nhập khẩu 2.845,5 tỷ đồng   Đạt 72,9% dự toán  
- Tổng chi ngân sách địa phương. Trong đó: 10.441 tỷ đồng   Đạt 59,4% dự toán  
  Chi đầu tư phát triển 5.325,4 tỷ đồng      
  Chi thường xuyên  4.631 tỷ đồng   Đạt 59,7% dự toán  
6 Các lĩnh vực văn hóa - xã hội        
  Về khoa học và công nghệ: Hoạt động đầu tư phát triển, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ được triển khai tích cực . Công tác quản lý nhà nước về khoa học - công nghệ như: sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng tiếp tục được chú trọng . Lĩnh vực sáng kiến - lao động sáng tạo được đẩy mạnh . Thực hiện tốt các hoạt động thông tin về khoa học - công nghệ, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của các tổ chức liên quan đến sở hữu trí tuệ .
Về văn hóa - thể thao: Tổ chức Lễ Công bố Quyết định và Đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn; triển khai giai đoạn 2 Dự án “Tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải; ký kết văn bản thỏa thuận công tác Dự án đầu tư, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia Hải Vân Quan với tỉnh Thừa Thiên Huế. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền cổ động trực quan . Công tác cải tạo, sửa chữa các công trình, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư . Tập trung chuẩn bị lực lượng để tham dự các giải đấu quốc gia, quốc tế năm 2019; tính đến ngày 26/8/2019, Đoàn thể thao Đà Nẵng thi đấu các giải đạt 151 HCV, 137 HCB và 256 HCĐ.
Y tế: Công tác khám chữa bệnh tiếp tục được quan tâm , tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia về mục tiêu dân số, công tác kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản và tham gia tổng điều tra dân số trên địa bàn thành phố; thực hiện tiêm chủng mở rộng đầy đủ, đạt tỷ lệ 47,38%. Công tác cấp phép và quản lý hành nghề được chú trọng , đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hành nghề khám, chữa bệnh trên địa bàn. Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các công trình như: Trung tâm tim mạch giai đoạn 2, Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình, Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc; Trung tâm Y tế Hải Châu giai đoạn 2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt, Bệnh viện Y học Cổ truyền, Trung tâm Y tế dự phòng…
  Về giáo dục và đào tạo: Tiếp tục triển khai Đề án sữa học đường giai đoạn 2018 - 2020 ; đầu tư xây dựng hệ thống trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn quốc gia . Tổ chức tổng kết, đánh giá, trao thưởng học sinh giỏi năm học 2018-2019, triển khai chương trình hè 2019 và tổ chức thành công kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đảm bảo tốt các yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như công tác chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020. Thành phố đã tổ chức/cử thí sinh tham dự các cuộc thi học sinh giỏi, các giải thể dục thể thao và đạt được những kết quả đáng khích lệ;
  Về Lao động - Thương binh - Xã hội:
- Trong 09 tháng đầu năm 2019, các thành phần kinh tế đã giải quyết việc làm cho 21.285 lao động (trong đó 19.305 lao động có việc làm tăng thêm), đã tổ chức 33 phiên giao dịch việc làm, giải quyết việc làm tại chợ cho 8.696 lao động. Ngành chức năng tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, cấp phép cho người lao động có yếu tố nước ngoài ; thẩm định, trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Công tác dạy nghề , tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, an toàn lao động, giải quyết khiếu nại trong quan hệ lao động được chú trọng.
- Thành phố đã thực hiện giải quyết trợ cấp hàng tháng và 1 lần cho 604 trường hợp người có công. Hoàn thành vượt mức Kế hoạch hỗ trợ sửa chữa nhà ở người có công với cách mạng năm 2019 . Tiến hành khảo sát nhu cầu và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay, đề xuất chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo . Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới tiếp tục được quan tâm thực hiện có hiệu quả . Trong 9 tháng, Cơ sở xã hội Bàu Bàng đã tiếp nhận đưa vào cắt cơn cai nghiện cho 590 người nghiện (109 người cai nghiện tự nguyện), giải quyết cho về cộng đồng 453 người.
7 Xây dựng chính quyền - Thanh tra - Tư pháp
- Thành phố tiếp tục triển khai công tác tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy , sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập . Báo cáo Bộ Nội vụ về: Kế hoạch biên chế, số lượng người làm việc năm 2020; hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan, tổ chức hành chính; kết quả thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc và số cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ. 
- Trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã triển khai 1.009 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành trên các lĩnh vực tại 9.176 tổ chức, cơ sở, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi số tiền hơn 1 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước và hơn 7,6 tỷ đồng nộp quỹ BHXH quận Liên Chiểu; ban hành 3.954 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 10,896 tỷ đồng. Các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp, các ngành và các cơ quan thanh tra trên địa bàn thành phố đã tiếp 6015 lượt người; lãnh đạo UBND thành phố tiếp dân định kỳ và đột xuất 270 lượt người. 
- Ngành chức năng đã thẩm định 67 dự thảo văn bản, tham gia góp ý hơn 785 lượt dự thảo văn bản của Trung ương, của UBND thành phố và các sở, ban, ngành. Tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014 - 2019); tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Công tác hành chính tư pháp, hộ tịch , tiếp nhận con nuôi, quốc tịch tiếp tục được quan tâm. Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 5561/KH-UBND ngày 17/8/2019 kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019; triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
9 Quốc phòng - an ninh
- Tổ chức giao nhận quân năm 2019 đạt 100% chỉ tiêu được giao và giao chỉ tiêu huấn luyện, xây dựng lực lượng thường trực, Dân quân tự vệ, Dự bị động viên bảo đảm chỉ tiêu, đạt chất lượng tốt. Thành phố đã tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và quận Hải Châu năm 2019. Trước các diễn biến phức tạp trên biển, lực lượng chức năng đã kịp thời nắm bắt, xử lý, phối hợp xử lý, ngăn chặn các hành động vi phạm chủ quyền, an ninh quốc gia, cũng như hỗ trợ tốt các hoạt động ngoại giao, thăm viếng . Tổ chức đoàn thăm, bàn giao Nhà văn hóa đa năng trên đảo Đá Lát cho quân dân huyện đảo Trường Sa.
- Tình hình trật tự an toàn giao thông 9 tháng năm 2019 tiếp tục được đảm bảo và có nhiều chuyển biến tích cực; tai nạn giao thông giảm về số vụ và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2018. Toàn thành phố xảy ra 61 vụ TNGT đường bộ, làm chết 42 người, bị thương 26 người , tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 01 vụ, 01 người chết, không tăng không giảm so với cùng kỳ 2018. 
II MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM
  1. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, triển khai thực hiện chương trình, Kế hoạch thực hiện và xây dựng nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
2. Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng và kế hoạch năm ngay từ đầu năm
3. Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả mục tiêu của Chủ đề năm 2019 là “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”, phát triển hoạt động đối ngoại, doanh nghiệp và khởi nghiệp
4. Tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường
5. Đẩy mạnh quản lý công tác thu chi và điều hành có hiệu quả ngân sách nhà nước
6. Tiếp tục giải quyết và phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tăng cường các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân
7. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tập trung công tác xây dựng chính quyền, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo
8. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, an toàn giao thông và trật tự xã hội

 

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo