Chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” lần thứ 6 trước kỳ họp cuối năm 2019, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 15/10/2019 Lượt xem: 7

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2019 của HĐND thành phố và tiếp thu ý kiến cử tri trước kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố tổ chức Chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” lần thứ 6 trước kỳ họp cuối năm 2019, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng và trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố (www.danang.gov.vn), cụ thể như sau:

1. Nội dung:

- Phần 01: Kết quả thực hiện các nội dung theo Thông báo kết luận Chương trình “HĐND với cử tri” từ lần 01 đến lần 05 và nội dung cam kết chất vấn đã đến hạn theo yêu cầu tại Nghị quyết số 257/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Trong đó, tập trung thảo luận làm rõ một số nội dung chính sau:

(1)  Kết quả xử lý vi phạm các khách sạn, nhà hàng ven biển trong việc đấu nối, xả thải; Công tác quản lý; tiến độ triển khai xây dựng Nhà máy xử lý.

(2)  Việc quản lý, sử dụng đất rẻo trên địa bàn thành phố.

(3)  Tiến độ đền bù, giải tỏa trên địa bàn thành phố và việc phân cấp, phân quyền về địa phương; Việc bàn giao các dự án cho địa phương quản lý.

- Phần 2: Kết quả giải quyết đơn thư công dân (lựa chọn 01 số đơn thư để thảo luận, bàn bạc, tỉm giải pháp tháo gỡ).

2. Thời gian tổ chức:

Chương trình được tổ chức 01 buổi, vào lúc 08h00 ngày 30 tháng 10 năm 2019 (sáng thứ tư).

3. Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị:

Từ ngày ban hành Thông báo này đến lúc diễn ra chương trình, cử tri có thể gửi phản ánh, kiến nghị liên quan đến những vấn đề bức xúc, nổi cộm.
trên địa bàn thành phố đến Thường trực HĐND thành phố để tổng hợp chuyển UBND thành phố xử lý, thông qua các địa chỉ sau:

-  Đường dây tiếp nhận thông tin phản ánh của cử tri thành phố: (0236)-3.888.888;

-  Bộ phận tiếp công dân của HĐND thành phố (địa chỉ số 51A Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng);

-  Hộp thư điện tử tiếp nhận ý kiến cử tri: ykiencutri@danang.gov.vn hoặc dbnd@danang.gov.vn.

Theo danang.gov.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan: 

 


  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo