Thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận, huyện
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 27/08/2019 Lượt xem: 23

UBND thành phố vừa ban hành quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận, huyện trực thuộc UBND quận, huyện , với chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Đồng thời, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch ở xã, phường; tổ chức và cung ứng các dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

Theo đó, thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Sơn Trà trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh quận Sơn Trà; thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Ngũ Hành Sơn trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh quận Ngũ Hành Sơn; thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Liên Chiểu trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh quận Liên Chiểu; thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Cẩm Lệ trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh quận Cẩm Lệ; thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Hòa Vang trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh huyện Hòa Vang.

Các Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận, huyện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận, huyện; chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND các quận, huyện; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao.

UBND thành phố giao Chủ tịch UBND quận, huyện có trách nhiệm chủ trì, chỉ đạo công tác bàn giao, tiếp nhận viên chức, người lao động, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hoạt động và các tài liệu có liên quan giữa các đơn vị sự nghiệp công lập và bộ phận thuộc đơn vị sự nghiệp công lập được hợp nhất; việc bàn giao, tiếp nhận, giải quyết tài sản và các vấn đề liên quan phải hoàn thành trước ngày 1-9-2019. Đồng thời, chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận, huyện quyết định thành lập, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ, giúp việc; xây dựng Đề án vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận, huyện theo quy định hiện hành.

Theo danang.gov.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc (0236)  3 881 888 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo