Tăng cường kiểm soát, phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức hội
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 27/08/2019 Lượt xem: 12

Triển khai thực hiện nội dung liên quan đến Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ, UBND thành phố vừa có văn bản yêu cầu các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức hội trong quá trình hoạt động và tiếp nhận tài trợ, viện trợ phải thực hiện theo đúng quy định về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của pháp luật về hội, quỹ.

Đồng thời, phải thực hiện đúng Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Phòng, chống khủng bố và các quy định khác của pháp luật có liên quan; thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động theo tôn chỉ, mục đích và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đúng quy định của pháp luật. Thực hiện nguyên tắc tự nguyện, không bắt buộc, không đề ra mức đóng góp, không giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới trong việc vận động tài trợ, viện trợ; công khai các khoản đóng góp và thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định.

UBND thành phố cũng yêu cầu các quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức hội phải thường xuyên tự kiểm soát và hoàn thiện cơ chế hoạt động để giảm thiểu rủi ro, tăng cường phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND các quận, huyện tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động của các quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức hội; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn công dân và các tổ chức liên quan thực hiện về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Bên cạnh đó, đề nghị Công an thành phố, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Đà Nẵng, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020.

Theo danang.gov.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc (0236)  3 881 888 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo