Đưa Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 15/08/2019 Lượt xem: 25

Ngày 14-8, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Mặt trận và đoàn thể chính trị-xã hội thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2019, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí yêu cầu, trong thời gian đến, bên cạnh việc tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy cần thường xuyên phối hợp, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: ĐẶNG NỞ
 
Trong đó, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và đưa Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đi vào cuộc sống; phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; tiếp tục phối hợp để tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu quả và tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy cần tiếp tục phối hợp, triển khai có hiệu quả Đề án cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025, với mục tiêu xây dựng tổ chức Đảng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, rút ngắn thời gian, thủ tục giải quyết các hồ sơ công việc, phục vụ tốt nhu cầu của cán bộ, đảng viên; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác Đảng, góp phần vào mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh.
 
Trong 7 tháng đầu năm 2019, các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương (khóa XII); sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; chỉ đạo triển khai sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Thành ủy; ban hành đề án Cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng giai đoạn 2020-2025.
 
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, nhất là chương trình “Thành phố 4 an”, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”...

Theo baodanang.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo