Đề xuất bổ sung phí thẩm định điều kiện hành nghề lĩnh vực y tế
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 13/05/2019 Lượt xem: 17

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 278/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.

Dự thảo đề xuất sửa đổi mục 1, mục 4 phần IV Biểu mức thu phí trong lĩnh vực y tế ban hành kèm theo Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính như sau:

Stt

Tên phí, lệ phí

Đơn vị tính

Mức thu

(1.000 đồng)

IV

Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực y tế

 

 

1

Thẩm định cấp, cấp lại giấy phép hoạt động do bị thu hồi quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật khám bệnh, chữa bệnh; khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi địa điểm với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi quy mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tổ chức:

Lần

 

a

Bệnh viện

 

10.500

b

Phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh, bệnh xá thuộc lực lượng Công an nhân dân, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình (hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình)

 

5.700

c

Phòng khám chuyên khoa.

Phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng.

Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp.

Phòng chẩn đoán hình ảnh, phòng X quang.

Phòng xét nghiệm.

Cơ sở dịch vụ y tế.

Các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác.

 

4.300

d

Phòng chẩn trị y học cổ truyền.

Trạm y tế cấp xã, trạm xá và tương đương.

 

3.100

4

Thẩm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn, bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật:

Lần

4.300

a

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại các điểm a, điểm b, điểm c mục 1 phần IV Biểu mức thu phí trong lĩnh vực y tế

Lần

4.300

b

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điểm d mục 1 phần IV Biểu mức thu phí trong lĩnh vực y tế

 

4.300

3.100

Trong đó, phần in nghiêng đậm là nội dung bổ sung so với Thông tư số 278/2016/TT-BTC; phần ngạch ngang là nội dung bãi bỏ so với Thông tư số 278/2016/TT-BTC.

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc (0236)  3 881 888 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan: 

 


  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo