500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 295: Lê Quý Đôn đã đề cập việc chúa Nguyễn xác lập chủ quyền Đại Việt tại quần đảo Hoàng Sa như thế nào?] 13/12/2019

Đường phố mang tên danh nhân: Đặng Huy Tá 12/12/2019

500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 294: Tên gọi Paracel Islands (quần đảo Hoàng Sa) và Spratly Islands (quần đảo Trường Sa) có từ khi nào?] 11/12/2019

Đường phố mang tên danh nhân: Trần Đức 10/12/2019

500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 293: Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa được nhắc đến và mô tả lần đầu tiên trong tài liệu thành văn của nước... 09/12/2019

Đường phố mang tên danh nhân: Phạm Thị Lam Anh 06/12/2019

500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 292: Tài liệu thành văn nào của nước ta đã lần đầu tiên đề cập hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa?] 05/12/2019

Đường phố mang tên danh nhân: Bùi Tấn Diên 04/12/2019

500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 291: Những ghi chép trong thế kỷ XVI-XVIII đã phản ánh hoạt động của các chúa Nguyễn thực thi chủ quyền trên hai... 03/12/2019

Đường phố mang tên danh nhân: Lê Đình Kỵ 02/12/2019
 


  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo