Đường phố mang tên danh nhân: Võ Duy Dương 20/02/2020

500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 316: Vương triều Nguyễn đã tổ chức và tiến hành những hoạt động nào để thực hiện chủ quyền và bảo vệ vùng biển, đảo... 19/02/2020

Đường phố mang tên danh nhân: Trương Vân Lĩnh 18/02/2020

500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 315: Người phương Tây đã ghi chép như thế nào về hoạt động của các đội Hoàng Sa, Bắc Hải dưới triều Tây Sơn?] 17/02/2020

Đường phố mang tên danh nhân: Trần Viện 15/02/2020

500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 314: Hoạt động của các đội Hoàng Sa, Bắc Hải dưới triều Tây Sơn được phản ánh trong những ghi chép của nguời Việt... 13/02/2020

Đường phố mang tên danh nhân: Trần Cừ 12/02/2020

500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 313: Hoạt động của các đội Hoàng Sa, Bắc Hải dưới triều Tây Sơn được phản ánh trong những tài liệu nào?] 11/02/2020

Đường phố mang tên danh nhân: Sử Hy Nhan 10/02/2020

500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 312: Vuơng triều Tây Sơn đã có những biện pháp gì nhằm thực thi và bảo vệ chủ quyền ở vùng biển, đảo nước ta?] 07/02/2020


 

 


  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo