500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 432: Trong giai đoạn 1975-1986, Việt Nam đã công bố tài liệu để chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần... 30/11/2020

500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 431: Trong giai đoạn 1975-1986, Việt Nam đã có những tuyên bố và hành động như thế nào để phản đối các hoạt động... 27/11/2020

500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 430: Cuộc đấu tranh để giữ nguyên trạng Trạm khí tượng của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa nhằm bảo vệ chủ quyền... 26/11/2020

500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 429: Cuộc đấu tranh trên phương diện pháp lý, ngoại giao của Việt Nam nhằm bảo vệ chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng... 25/11/2020

500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 428: Phản ứng của Việt Nam trước các hành động chiếm hữu của Trung Quốc, Philippines và Malaysia trên hai quần đảo... 24/11/2020

500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 427: Trung Quốc đã có những tuyên bố và hành động nào xâm phạm đến chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng... 23/11/2020

500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 426: Trong giai đoạn 1975-1986, Brunei đã có hành động gì tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa?] 20/11/2020

500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 425: Trong giai đoạn 1975-1986, Malaysia đã có hành động gì tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa?] 19/11/2020

500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 424: Trong giai đoạn 1975-1986, Philippines đã tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa như thế nào?] 18/11/2020

500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 423: Từ năm 1975 đến năm 1986, có những thực thể chính trị nào tham gia tranh chấp về vấn đề chủ quyền đối với hai... 17/11/2020


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo