Đường phố mang tên danh nhân: VÕ TỰ 23/02/2024

Đường phố mang tên danh nhân: TRẦN VĂN QUẾ 21/02/2024

Đường phố mang tên danh nhân: NGUYỄN THÀNH LONG 19/02/2024

Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới: Quần thể danh thắng Tràng An 16/02/2024

Ngày 23 tháng 6 năm 2014, tại Kỳ họp lần thứ 38 của Ủy ban Di sản Thế giới ở thủ đô Doha, Ca-ta, Ủy ban Di sản Thế giới đã chính thức Quyết định đưa Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) vào Danh...

Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới: Quần thể danh thắng Tràng An 05/02/2024

Ngày 23 tháng 6 năm 2014, tại Kỳ họp lần thứ 38 của Ủy ban Di sản Thế giới ở thủ đô Doha, Ca-ta, Ủy ban Di sản Thế giới đã chính thức Quyết định đưa Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) vào Danh...

Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới: Di tích Thành Nhà Hồ 02/02/2024

Ngày 27 tháng 6 năm 2011, tại Kỳ họp lần thứ 35 của Ủy ban Di sản Thế giới ở Paris, Cộng hòa Pháp, Ủy ban Di sản Thế giới đã chính thức quyết định đưa Di tích Thành Nhà Hồ (Thanh Hóa) vào Danh mục Di...

Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới: Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội 31/01/2024

Kỳ họp lần thứ 34 của Ủy ban Di sản Thế giới họp tại Braxin ngày 31/7/2010 đã công nhận Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội là Di sản văn hóa thế giới với tiêu chí (ii): minh chứng cho sự...

Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 29/01/2024

Hội nghị lần thứ 27 của Ủy ban Di sản Thế giới họp tại Paris (Pháp) ngày 03 tháng 7 năm 2003 đã công nhận Phong Nha - Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới với tiêu chí (viii) về địa chất, là một...

Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới: Khu di tích Chăm Mỹ Sơn 26/01/2024

Hội nghị lần thứ 23 của Ủy ban Di sản Thế giới họp tại Marrakesh (Morocco) ngày 01 tháng 12 năm 1999 đã công nhận Khu Di tích Chăm Mỹ Sơn là Di sản văn hóa thế giới với tiêu chí (ii): Là điển hình...

Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới: Vịnh Hạ Long 24/01/2024

Hội nghị lần thứ 18 của Ủy ban Di sản Thế giới họp tại Phù - kẹt (Thái Lan) ngày 17 tháng 12 năm 1994 đã công nhận lần thứ nhất Vịnh Hạ Long là Di sản thiên nhiên thế giới với tiêu chí (vii): về vẻ...

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang