Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân về các dịch vụ hành chính công năm 2011 tại TP Đà Nẵng. 11/05/2012

Ngày 06/01/2012, Sở Nội vụ đã công bố kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân về các dịch vụ hành chính công năm 2011 tại thành phố Đà Nẵng.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2020 11/05/2012

Ngày 08/12/2011, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định số 10399/QĐ-UBND về việc “Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đà...

Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/05/2012

Ngày 27/4, UBND thành phố đã ban hành quyết định số 20/2012/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố, có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 7/5/2012. Giá đất xác định tại Quyết định...

Giá đất tái định cư các dự án trên địa bàn thành phố 11/05/2012

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành giá đất tái định cư hộ chính tại một số khu dân cư cụ thể như sau:

Công tác cải cách hành chính năm 2012 của thành phố Đà Nẵng 11/05/2012

Ngày 10/01/2012, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định số 296/QĐ-UBND về "Ban hành Công tác cải cách hành chính năm 2012 của thành phố Đà Nẵng"

Công bố các nhóm ngành nghề ưu tiên tiếp nhận công chức trong năm 2012 11/05/2012

UBND thành phố vừa ban hành danh mục những ngành nghề sẽ tiếp nhận, bố trí công tác trong năm 2012 đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2012-2013 11/05/2012

Theo quy định tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2012-2013 ban hành kèm theo Quyết định 2822/QĐ-UBND ngày 13/4/2012 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm du lịch trên địa bàn TP Đà Nẵng 11/05/2012

Ngày 05-03-2012, UBND thành phố đã ban hành quyết định số 1629/QĐ-UBND về vệc quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm du lịch trên địa bàn TP Đà Nẵng

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn Đà Nẵng 11/05/2012

Ngày 02/03/2012, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định số 08/2012/QĐ-UBND về việc “Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

Bổ sung đơn giá đền bù 11/05/2012

UBND thành phố vừa có văn bản đồng ý theo đề xuất của Sở Tài chính về đơn giá đền bù cho các hạng mục chưa có tại Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của UBND thành phố về việc ban hành Quy...
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo