Quy định mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách tại tổ dân phố, thôn. 19/07/2012

Ngày 10/5/2012, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3616/QĐ-UBND Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, quy trình bầu cử và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách...

Thí điểm hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài 04/07/2012

Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn về khung giá nước sạch sinh hoạt sẽ được áp dụng từ ngày 11-7-2012 04/07/2012

Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài 27/06/2012

Từ ngày 10/8/2012, Thông tư số 102/2012/TT-BTC, ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành. Thông tư này quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở...

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng 12/06/2012

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến ký ban hành quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao (CNC) Đà Nẵng, có hiệu lực áp dụng kể từ ngày...

Nghị định quy dịnh chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm 12/06/2012

Ngày 25 tháng 4 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2012/NĐ-CP quy dịnh chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

Đà Nẵng: Nêu tên người vi phạm giao thông trên phương tiện thông tin đại chúng 04/06/2012

UBND TP vừa chỉ đạo các cơ quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT; yêu cầu CATP phối hợp với Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh-Truyền hình, Báo Công an TP Đà Nẵng mở...

Lao động hợp đồng không được hưởng phụ cấp công vụ được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người 28/05/2012

Ngày 26-5, UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất chủ trương hỗ trợ 1 triệu đồng/người cho các đối tượng lao động hợp đồng trong chỉ tiêu không thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp công vụ trong năm...

Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với loại đất ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 26/05/2012

Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với loại đất ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, được quy định cụ thể như sau:

Điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 22/05/2012

UBND thành phố thông báo điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:




 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo