Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng thêm 26,5% 11/05/2012

Ngày 18/4/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định 35/2012/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Đà Nẵng quyết định tổ chức phân làn giao thông từ ngày 1 tháng 4 năm 2012 11/05/2012

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở GTVT Đà Nẵng vừa tổ chức cuộc họp thông báo về việc tổ chức phân làn đường riêng cho xe cơ giới trên 18 tuyến đường ở khu vực nội thị và ngoại thành.

Từ 1-5-2012, phụ cấp công vụ là 25% 11/05/2012

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ đối với một số đối tượng cán bộ, công chức. Mức phụ cấp này bằng 25% (hiện nay là 10%) mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và...

Từ 1-5, thu gom rác theo giờ 11/05/2012

UBND thành phố vừa có Quyết định số 2832/QĐ-UBND phê duyệt đề án Thu gom rác theo giờ trên địa bàn thành phố, với mục tiêu hạn chế trên 50% số lượng thùng rác đặt trên các đường phố khu vực nội thị...

Thực hiện Đề án Phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 11/05/2012

Ngày 28 tháng 12 năm 2011, tại hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành đảng bộ thành phố(khóa XX) Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành kết luận Số 01-KL/TU về việc Thực hiện Đề án Phát triển dịch vụ thành phố Đà...

Thành phố ban hành quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật 11/05/2012

Ngày 09 tháng 4 năm 2012 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định số 15/2012/QĐ-UBND V/v ban hành quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa...

Thay đổi hệ số xác định giá đất tại các vị trí ngã ba, ngã tư 11/05/2012

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành hệ số áp dụng đối với các thửa đất có vị trí thuận lợi để xác định giá đất trên địa bàn TP Đà Nẵng, cụ thể như sau:

Quy định tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2012-2013 11/05/2012

Ngày 18/4/2012, Sở GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 1500/QĐ-SGDĐT về việc ban hành quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2012-2013.

Quyết định phê duyệt báo cáo hiện trạng môi trường thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2005 - 2010 và định hướng 2015 11/05/2012

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Thông tư 08/2010/TT-BTNMT ngày 18 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng...

Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. 11/05/2012

Ngày 27 tháng 4 năm 2010, UBND thành phố đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước ( Chỉ thị số 04/CT-UBND...
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo