Quản lý khoản thu của ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công 12/10/2021

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án (BQLDA) sử...

Đề xuất bỏ một số khoản lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao 11/10/2021

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 264/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí...

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19 11/10/2021

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19; nộp chứng từ thuộc hồ...

Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt 11/10/2021

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt. Quyết định này quy định về mức, thời gian và điều...

Triển khai kịp thời, quyết liệt, hiệu quả việc ứng phó thiên tai nguy hiểm liên tiếp 11/10/2021

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Công điện 1323/CĐ-TTg ngày 10/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ gửi Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai; Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm...

Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thanh tra 3-5 năm/lần 08/10/2021

Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 03/2021/TT-TTCP quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra,...

Đảm bảo người dân có nhu cầu về quê được đưa, đón an toàn, chu đáo 08/10/2021

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Công điện 1314/CĐ-TTg ngày 7/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực Trung ương; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang...

Hướng dẫn mới về chẩn đoán và điều trị COVID-19 08/10/2021

Bộ Y tế vừa ban hành mới "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19". Hướng dẫn mới này sẽ thay thế hướng dẫn do Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021.

Trạm kiểm tra tải trọng xe hoạt động 24/24 giờ 07/10/2021

Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định về quản lý, hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ.

Đề xuất thu thập, lưu trữ thông tin thị trường lao động 07/10/2021

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo