Hướng dẫn mới về thủ tục, hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất 20/10/2021

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Thông tư quy định chi tiết về thủ tục, hồ sơ được miễn, giảm tiền...

Quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra 20/10/2021

Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

Sửa đổi hình thức, nội dung bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 20/10/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Xuất cấp hóa chất khử khuẩn phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa bão 19/10/2021

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1738/QĐ-TTg ngày 18/10/2021 xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia cho các bộ, cơ quan, địa phương phòng chống thiên tai, dịch...

Đề xuất quy định mới về xử phạt VPHC lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 19/10/2021

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính...

Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài 19/10/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư 27/2021/TT-BGDĐT quy định quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, có hiệu lực thi hành...

Chính phủ phê duyệt Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN 19/10/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 18/10/2021 phê duyệt Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA).

Bảo tàng đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa di sản đến với học đường 19/10/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã có văn bản số 3809/BVHTTDL-DSVH gửi các Sở VHTT&DL, Sở VHTT, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; các bảo tàng trong hệ thống bảo tàng Việt Nam về...

Điều chỉnh kinh phí mua trang thiết bị phòng, chống COVID-19 19/10/2021

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1737/QĐ-TTg điều chỉnh nội dung chi của Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 3/6/2021 về bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để trang bị phòng xét nghiệm lưu động.

Ban hành 7 văn bản QPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2021 18/10/2021

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 9/2021, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 7 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 6 nghị định của Chính phủ và 1 quyết định của Thủ tướng Chính...
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo