Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động trong công tác phối hợp 20/10/2021

Qua tổng kết, đánh giá đã kịp thời hoàn thiện, bổ sung, xây dựng dự thảo quy chế mới phù hợp với tình hình thực tiễn thành phố, nhất là trong điều kiện hiện nay thành phố đang triển khai thực hiện...

Tiếp tục gỡ vướng về nguồn vật liệu thi công Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông 20/10/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 19/10/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu...

Giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục 20/10/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định về việc giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

Hướng dẫn mới về thủ tục, hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất 20/10/2021

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Thông tư quy định chi tiết về thủ tục, hồ sơ được miễn, giảm tiền...

Quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra 20/10/2021

Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

Sửa đổi hình thức, nội dung bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 20/10/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Xuất cấp hóa chất khử khuẩn phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa bão 19/10/2021

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1738/QĐ-TTg ngày 18/10/2021 xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia cho các bộ, cơ quan, địa phương phòng chống thiên tai, dịch...

Đề xuất quy định mới về xử phạt VPHC lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 19/10/2021

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính...

Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài 19/10/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư 27/2021/TT-BGDĐT quy định quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, có hiệu lực thi hành...

Chính phủ phê duyệt Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN 19/10/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 18/10/2021 phê duyệt Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA).
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo