Đề xuất mới về Chương trình điều tra thống kê quốc gia 27/01/2022

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo 27/01/2022

Tận dụng tiến bộ công nghệ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong dạy và học, nâng cao chất lượng và cơ hội tiếp cận giáo dục, hiệu quả quản lý giáo dục; xây dựng nền giáo dục mở thích ứng trên nền tảng...

Xử lý nghiêm mọi hành vi gây ô nhiễm môi trường 27/01/2022

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân có hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam 27/01/2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 138/QĐ-TTg ngày 26/1/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề...

Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo 27/01/2022

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ người lao động đi làm...

Trường phổ thông tư thục được hưởng chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng 26/01/2022

Trường phổ thông tư thục được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất; hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao; được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và...

Cá nhân từ đủ 14 tuổi trở lên được đăng ký tài khoản định danh điện tử 26/01/2022

Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử.

Bổ sung quy định quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa 26/01/2022

Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi...

Phân công soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành 2 luật, Nghị quyết 26/01/2022

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 130/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, Nghị quyết được...

Quy định mới về cấp, đổi thẻ nhà báo 25/01/2022

Một trong những quy định mới của Thông tư về cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo là quy định người đề nghị cấp thẻ nhà báo kê khai số định danh cá nhân, thay vì phải kê khai một số trường thông...
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo