Đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 23/02/2024

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đề xuất tiêu chuẩn xét thăng hạng viên chức chuyên ngành y, dược, dân số 23/02/2024

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y, dược, dân số.

Đề xuất nguyên tắc kiểm soát giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông 23/02/2024

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá, phương pháp định giá thuê sử dụng mạng cáp trong tòa nhà, giá thuê hạ tầng kỹ thuật viễn thông...

Đề xuất giảm kinh phí phân bổ cho hoạt động quản lý quỹ bảo hiểm y tế 23/02/2024

Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh giảm số kinh phí phân bổ dành cho chi phí quản lý để chuyển sang chi trực tiếp cho khám bệnh, chữa bệnh.

Thủ tục cấp “Sổ đỏ” lần đầu 22/02/2024

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất...

Đề xuất thủ tục đăng ký căn cước điện tử từ 1/7/2024 22/02/2024

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất trình tự, thủ tục đăng ký căn cước điện tử đối với công dân Việt Nam.

Đề xuất tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng viên chức chuyên ngành di sản văn hóa 22/02/2024

Tại dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở..., Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất các...

Đề xuất quy định về đấu giá quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" 22/02/2024

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông về quản lý kho số viễn thông, tài nguyên Internet..., Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đề xuất quy định về đấu giá quyền sử...

Đề xuất điều chỉnh phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế 22/02/2024

Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế phù hợp với mức đóng, cân đối quỹ bảo hiểm y tế và yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong từng giai đoạn.

Lệ phí cấp phép khai thác khoáng sản quý hiếm là 80 triệu đồng/giấy phép 21/02/2024

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 10/2024/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang