Tin tức Tin tức

Đề xuất nhiều quy định mới trong lĩnh vực mật mã dân sự 12/06/2024

Bộ Quốc phòng đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật An toàn thông tin mạng về mật mã dân sự.

Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thị trường 12/06/2024

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 32/2024/TT-BTC ban hành các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thị trường, cách tiếp cận từ chi phí, cách tiếp cận từ thu nhập.

Đề xuất hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp 12/06/2024

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.

Đề xuất giảm thời gian tập huấn, bồi dưỡng chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ 12/06/2024

Bộ Quốc phòng đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 69/2020/TT-BQP ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tập...

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về các biện pháp phòng vệ thương mại 12/06/2024

Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương...

Đề xuất miễn giảm thủ tục cho tàu thuyền buồm, tàu thuyền thể thao, tàu thuyền du lịch của cá nhân 12/06/2024

Theo Bộ Giao thông vận tải, cần có quy định miễn giảm về thủ tục vào, rời cảng; đặc thù về quản lý tàu thuyền neo đậu tại cảng, bến cho những đối tượng tàu thuyền buồm, tàu thuyền thể thao, tàu...

Cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp 12/06/2024

Ngày 11/6/2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 498/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp.

Từ 1/7/2024, giải quyết liên thông điện tử thủ tục Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi 11/06/2024

Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 quy định việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ...

Trình Quốc hội cho phép thi hành sớm Luật Đất đai và 3 luật khác từ 1/8/2024 11/06/2024

Ngày 9/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về Dự án xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản...

Quy định mới về đào tạo, cập nhật kiến thức thẩm định giá 11/06/2024

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 39/2024/TT-BTC quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về thẩm định giá.

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang