Tin tức Tin tức

Đề nghị cung cấp báo giá đồng phục năm 2024 16/07/2024

Thông báo về việc xét tuyển viên chức của Trung tâm Thông tin và giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng năm 2024 17/06/2024

Căn cứ Thông báo số 512/TB-STTTT ngày 30 tháng 5 năm 2024 về việc xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2024, Trung tâm Thông tin và giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng thông...

Cung cấp báo giá bảo hiểm thiết bị tổng đài năm 2024 17/06/2024

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chi phí mua điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố 10/06/2024

Xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2024 05/06/2024

Chính sách về quyền riêng tư 03/06/2024

Điều khoản dịch vụ 03/06/2024

Đề nghị cung cấp dịch vụ tại Khu du lịch Núi Thần Tài 20/05/2024

Đề nghị cung cấp báo giá máy tính để bàn năm 2024 10/05/2024

Đề nghị cung cấp báo giá khám sức khỏe cho VC-NLĐ năm 2024 19/03/2024

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang