Chi tiết cơ quan ngành dọc Chi tiết cơ quan ngành dọc

Các cơ quan ngành dọc

1. Công an thành phố

2. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

- Địa chỉ: 80 Lê Lợi

- Địa chỉ: 38 Trần Phú

- Điện thoại: (0236) 3860 575 

- Điện thoại: (0236) 3821446

- Fax: (0236) 3860 500

- Fax: (0236) 3818908

 

 

3. Bộ Chỉ huy Biên phòng thành phố

4. Tòa án nhân dân thành phố

- Địa chỉ: 06 Lý Thường Kiệt

- Địa chỉ: 374 Núi Thành

- Điện thoại: (0236) 3821374

- Điện thoại: (0236) 3822342

- Fax: (0236) 3818908

- Fax: (0236) 3822342

 

 

5. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố

6. Cục Hải quan thành phố

- Địa chỉ: 05 Trần Phú

- Địa chỉ: 65 - 67 Xô Viết Nghệ Tĩnh

- Điện thoại: (0236) 3821929

- Điện thoại: (0236) 3823 762 

- Fax: (0236) 3824977

- Fax: (0236) 3823328

 

 

7. Cục Thống kê thành phố

8. Cục Thuế thành phố

- Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu

- Địa chỉ: 190 Phan Đăng Lưu

- Điện thoại: (0236) 3827680

- Điện thoại: (0236) 3821228

- Fax: (0236) 3872069

- Fax: (0236) 3821463

 

 

9. Kho bạc Nhà nước

10. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Đà Nẵng

- Địa chỉ: 236 Bạch Đằng

- Địa chỉ: 05 Lê Duẩn

- Điện thoại: (0236) 3825336

- Điện thoại: (0236) 3821055

- Fax: (0236) 3823898

- Fax: (0236) 3821128

 

 

11. Bảo hiểm xã hội thành phố

  12. Kiểm toán nhà nước khu vực III

- Địa chỉ: 43 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu (ĐC cũ: 1A  Trần Quý Cáp, Đà Nẵng)

- Địa chỉ: 18 Phan Đình Phùng

- Điện thoại: (0236) 3834773

- Điện thoại: (0236) 3840 894

- Fax: (0236) 3834773

- Fax:

   

13. Tòa án Phúc thẩm thành phố Đà Nẵng

14. Viện Kiểm sát Phúc thẩm tại Đà Nẵng

- Địa chỉ: 372 Núi Thành

- Địa chỉ: 04 Lý Tự Trọng

- Điện thoại: (0236) 3827274

- Điện thoại: (0236) 3818113

- Fax: (0236) 3889259

- Fax: (0236) 3891886

15. Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy

 

- Địa chỉ: 183, Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu

 

- Điện thoại: (0236) 3644538

 

- Fax: (0236) 3644524

 
 
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo