Nội dung HTML Nội dung HTML

1. Văn phòng UBND thành phố 

2. Văn phòng đại diện thành phố Đà Nẵng tại Nhật Bản  

- Địa chỉ: Tầng 1&3, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Địa chỉ: 4F, Kasumigaseki Building, 3-2-5, Tokyo,100-6004 Japan

- Tel: (0236) 3840237

- Tel: +81 03(3580)8512 

- Fax: (0236) 3825321

- Fax: +81 03(3580)8513

- Website: www.danang.gov.vn

- Website: www.oeri.co.jp

3. Văn phòng đại diện UBND TP Đà Nẵng tại Hà Nội 

4. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Địa chỉ: 09 Đào Duy Anh, Hà Nội 

- Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Tel: (024) 35771273

- Tel: (0236) 3840123

- Fax: (024) 35770522

- Fax: (0236) 3840124

- Email: hanoirep@danang.gov.vn

- Website: www.tttt.danang.gov.vn

5. Sở Công Thương 

6. Sở Giao thông - Vận tải 

- Địa chỉ: Tầng 19, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Địa chỉ: Tầng 13&14, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng

- Tel: (0236) 3822548 

- Tel: (0236) 3822430

- Fax: (0236) 3889540

- Fax: (0236) 3830438 

- Website: www.socongthuong.danang.gov.vn 

- Website: www.sgtvt.danang.gov.vn

7. Sở Giáo dục - Đào tạo 

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Địa chỉ: Tầng 21, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng

- Địa chỉ: Tầng 6&7, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Tel: (0236) 3821066

- Tel: (0236) 3822217

- Fax: (0236) 3821066 

- Fax: (0236) 3829184

- Website: www.danang.edu.vn 

- Website: www.dpi.danang.gov.vn

9. Sở Khoa học và Công nghệ 

10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Địa chỉ: Tầng 22, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Địa chỉ: Tầng 20&26, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Tel: (0236) 3891916 - 3830214

- Tel: (0236) 3827616

- Fax: (0236) 3822864

- Fax: (0236) 3822957

- Website: www.dost.danang.gov.vn

- Website: www.ldtbxh.danang.gov.vn

11. Sở Ngoại vụ 

12. Sở Nội vụ

- Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Địa chỉ: Tầng 10&26, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Tel: (0236) 3822174 - 3812321

- Tel: (0236) 3821253

- Fax: (0236) 3825853

- Fax: (0236) 3829900

- Website: www.fad.danang.gov.vn

- Website: www.noivu.danang.gov.vn

13. Sở Tài chính

14. Sở Tài nguyên - Môi trường 

- Địa chỉ: Tầng 7&8, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Tel: (0236) 3822130

- Tel: (0236) 3822410

- Fax: (0236) 3827074

- Fax: (0236) 3863021

- Website: www.taichinh.danang.gov.vn

- Website: tnmt.danang.gov.vn 

15. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn  

16. Sở Tư pháp 

- Địa chỉ: Tầng 27, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Tel: (0236) 3822235 - 3840400

- Tel: (0236) 3822822 - 3895267

- Fax: (0236) 3837146

- Fax: (0236) 3895267

- Website: www.snnptnt.danang.gov.vn

- Website: www.sotuphap.danang.gov.vn

17. Sở Văn hóa và Thể thao

18. Sở Xây dựng

- Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Địa chỉ: Tầng 12&13, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Tel: (0236) 3821 203

- Tel: (0236) 3822134 - 3821318

- Fax: 

- Fax: (0236) 3828587

- Website:http://vhtt.danang.gov.vn

- Website: www.sxd.danang.gov.vn

19. Sở Y tế

20. Sở Du lịch

- Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Tel: (0236) 3821206

- Tel: (0236) 3898 196

- Fax: (0236) 3826276

 

- Website: www.soyte.danang.gov.vn

 

21. Thanh tra Thành phố

22. Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

- Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà làm việc của các Ban Quản lý dự án và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, đường Võ An Ninh, tổ 69 phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ 

- Tel: (0236) 3822079

- Tel: (0236) 3886279

- Fax: (0236) 3822079

- Fax: (0236) 3830111

- Website: www.thanhtra.danang.gov.vn

- Website: www.cphud.danang.gov.vn

23. Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội 

24. Ủy ban nhân dân Quận Hải Châu

- Địa chỉ: Tầng 28, Tòa nhà TTHC thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú

- Địa chỉ: 270 Trần Phú, Quận Hải Châu

- Tel: (0236) 3840332

- Tel: (0236) 3827970-3561188

- Fax: (0236) 3840975

- Fax: (0236) 3872744

- Website: www.dised.danang.gov.vn

- Website: www.haichau.danang.gov.vn

25. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên

26. Ban quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông

- Địa chỉ: 54 Thái Phiên 

- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà làm việc các ban quản lý dự án và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, đường Võ An Ninh, tổ 69 phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ (Đc cũ: 33 Pasteur)

- Tel: 3562 679, 3562 677

- Tel: 3822 753

- Website: http://www.piip.danang.gov.vn/

 

27. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

28. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị

- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà làm việc các ban quản lý dự án và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, đường Võ An Ninh, tổ 69 phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà làm việc các ban quản lý dự án và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, đường Võ An Ninh, tổ 69 phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ (Đc cũ: Cơ sở 1: 90/4 Trần Phú, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu
Cơ sở 2: 06 Nguyễn Du )

- Tel: 6508 694

- Tel: 3833 793 (CS1), 3572 673 (CS2)

29. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

30.Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng

- Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà làm việc các ban quản lý dự án và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, đường Võ An Ninh, tổ 69 phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ

- Địa chỉ: 58 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu

- Tel: 3817 118 (CS1), 3817 121, 3812 205 (CS2)

 

31. Ủy ban nhân dân Quận Thanh Khê 

32. Ủy ban nhân dân Quận Sơn Trà

- Địa chỉ: 503 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê

- Địa chỉ: 02 Đông Giang, Quận Sơn Trà

- Tel: (0236) 3714584 - 3811882

- Tel: (0236) 3944049

- Fax: (0236) 3711 658

- Fax: (0236) 3944053

- Website: www.thanhkhe.danang.gov.vn

- Website: www.sontra.danang.gov.vn

33. Ủy ban nhân dân Quận Ngũ Hành Sơn

34. Ủy ban nhân dân Quận Liên Chiểu

- Địa chỉ: 486 Lê Văn Hiến, Quận Ngũ Hành Sơn

- Địa chỉ: 168 Nguyễn Sinh Sắc, Quận Liên Chiểu

- Tel: (0236) 3847327

- Tel: (0236) 3841012

- Fax: (0236) 3847327

- Fax: (0236) 3841882

- Website: www.nguhanhson.danang.gov.vn

- Website: www.lienchieu.danang.gov.vn

35. Ủy ban nhân dân Quận Cẩm Lệ 

36. Ủy ban nhân dân Huyện Hòa Vang

- Địa chỉ: 40 Ông Ích Đường, Quận Cẩm Lệ

- Địa chỉ: QL 14B, Dương Lâm 1, Hòa Phong, Hòa Vang, TP Đà Nẵng

- Tel: (0236) 3674159

- Tel: (0236) 3879183

- Fax: (0236) 3674157

- Fax: (0236) 3846476

- Website: www.camle.danang.gov.vn

- Website: www.hoavang.danang.gov.vn

37. Ủy ban nhân dân Huyện Hoàng Sa

 

- Địa chỉ: Hoàng Sa (góc ngã ba đường Hoàng Sa - Phan Bá Phiến), phường Thọ Quang, quận Sơn Trà

 

- Tel: (0236) 3821253

 

- Fax: (0236) 3829900

 

- Website: www.hoangsa.danang.gov.vn

 

 
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo