Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 25/2019/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Đất đai - Nhà ở Phân cấp thẩm quyền cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/05/2019 01/06/2019
2 38/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động, tiền lương Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 09/05/2019 01/07/2019
3 37/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy hoạch xây dựng Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch 07/05/2019 07/05/2019
4 1960/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành tiêu chuẩn, bản đăng ký, bảng chấm điếm và quy trình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 04/05/2019 04/05/2019
5 23/2019/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Chính sách xã hội Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng 02/05/2019 15/05/2019
6 24/2019/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Sửa đổi quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 55/2014/QĐ-UBND 02/05/2019 15/05/2019
7 36/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, Thể thao 29/04/2019 14/06/2019
8 467/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Chính sách xã hội Về tích hợp các chính sách hỗ trợ thông tin, tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo 25/04/2019 25/04/2019
9 34/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 24/04/2019 25/06/2019
10 33/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giao thông Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 23/04/2019 17/06/2019
11 24/2019/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 22/04/2019 06/06/2019
12 1656/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Lĩnh vực khác Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 17/04/2019 17/04/2019
13 06/2019/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên 12/04/2019 28/05/2019
14 31/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Hướng dẫn Luật tố cáo 10/04/2019 28/05/2019
15 2162/KH-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phát triển điểm đến, sản phẩm du lịch trên tuyến du lịch đường thủy nội địa thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2021 05/04/2019
16 362/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Khoa học - Công nghệ thông tin Phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 03/04/2019 03/04/2019
17 362/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Báo chí Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 03/04/2019 03/04/2019
18 355/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Chính sách xã hội Về mức lãi suất cho vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 01/04/2019 01/04/2019
19 05/2019/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 29/03/2019 12/05/2019
20 06/2019/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên 29/03/2019 12/05/2019

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo