Doanh nghiệp đổi mới công nghệ được đề xuất khen thưởng
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 13/06/2019 Lượt xem: 7

UBND thành phố vừa có tờ trình Thường trực HĐND thành phố về việc lập hồ sơ xây dựng nghị quyết về khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN). Theo đó, Quy chế khen thưởng trong hoạt động KH&CN thành phố Đà Nẵng được ban hành tại Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 9-11-2015 cần được điều chỉnh cho phù hợp.

Nội dung về khen thưởng trong hoạt động KH&CN được đề xuất có quy định về điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng. Riêng đối với tổ chức, cá nhân là doanh nghiệp có quy định về các tiêu chuẩn như: sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ, có địa chỉ của chủ văn bằng ghi trên văn bằng là thành phố Đà Nẵng, được cấp văn bằng bảo hộ trong thời gian không quá 3 năm tính đến ngày 31-10 của năm xét khen thưởng và còn hạn sử dụng tại thời điểm xét khen thưởng.

Giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ, có địa chỉ của chủ văn bằng ghi trên văn bằng là thành phố Đà Nẵng, được cấp văn bằng bảo hộ trong thời gian không quá 3 năm tính đến ngày 31-10 của năm xét khen thưởng và còn hạn sử dụng tại thời điểm xét khen thưởng.

Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu thành phố Đà Nẵng là tổ chức, doanh nghiệp được đề nghị xét khen thưởng phải có trụ sở chính đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chí quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Quyết định số 1244/QĐ-BKHCN ngày 13-5-2019 của Bộ KH&CN ban hành Quy chế tổ chức xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu” và được UBND thành phố lựa chọn gửi Bộ KH&CN xem xét.

Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiêu biểu thành phố Đà Nẵng là tổ chức, doanh nghiệp được đề nghị xét khen thưởng phải có trụ sở chính đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; khai thác tài sản sở hữu trí tuệ, mô hình kinh doanh, sản phẩm có tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh, tổng doanh thu đạt trên 10 tỷ đồng/năm.

Đối với các giải thưởng về KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Nhà nước khác ở Trung ương và của quốc gia thì cá nhân được khen thưởng đang sinh sống hoặc học tập, lao động tại thành phố Đà Nẵng (trừ trường hợp đạt giải thưởng Chất lượng quốc gia) và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn là đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN; đạt giải thưởng Nhà nước về KH&CN; đạt giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam; đạt giải thưởng Chất lượng quốc gia.

Khen thưởng đối với tổ chức, doanh nghiệp được đề nghị xét khen thưởng phải có trụ sở chính đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc; đạt giải tại Cuộc thi Sáng chế quốc gia; đạt giải thưởng Tạ Quang Bửu; đạt giải thưởng Trần Đại Nghĩa; đạt giải thưởng Kovalevskaia.

Về hình thức và mức khen thưởng, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen kèm tiền thưởng với mức thưởng tính theo mức lương cơ sở tại thời điểm quyết định khen thưởng (mức lương cơ sở) đối với các trường hợp cụ thể: Công trình KH&CN được khen thưởng 20 lần mức lương cơ sở/công trình. 

Sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ khen thưởng 20 lần mức lương cơ sở/sáng chế. Giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ khen thưởng 15 lần mức lương cơ sở/giải pháp. Đối với bài báo khoa học gồm bài báo khoa học được lựa chọn khen thưởng 1 lần mức lương cơ sở/bài báo; bài báo khoa học xuất sắc khen thưởng 2 lần mức lương cơ sở/bài báo.

Đối với doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu thành phố Đà Nẵng khen thưởng 5 lần mức lương cơ sở. Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiêu biểu thành phố Đà Nẵng khen thưởng mức 5 lần mức lương cơ sở. Đối với các giải thưởng về KH&CN của bộ, ngành, quốc gia khi đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN khen thưởng 15 lần mức lương cơ sở/công trình; đạt giải thưởng Nhà nước về KH&CN khen thưởng 12 lần mức lương cơ sở/công trình.

Đối với giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam thì giải nhất khen thưởng 10 lần mức lương cơ sở; giải nhì khen thưởng 8 lần mức lương cơ sở; giải ba khen thưởng 5 lần mức lương cơ sở; giải khuyến khích khen thưởng 3 lần mức lương cơ sở.

Về đạt giải thưởng Chất lượng quốc gia thì giải vàng chất lượng quốc gia khen thưởng 10 lần mức lương cơ sở; giải thưởng chất lượng quốc gia khen thưởng 5 lần mức lương cơ sở. Giải thưởng chất lượng khu vực và quốc tế khen thưởng 15 lần mức lương cơ sở.

Đạt giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc hoặc Cuộc thi Sáng chế quốc gia, thì giải nhất khen thưởng 8 lần mức lương cơ sở; giải nhì khen thưởng 5 lần mức lương cơ sở; giải ba khen thưởng 3 lần mức lương cơ sở; giải khuyến khích khen thưởng 1 lần mức lương cơ sở…

Theo baodanang.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo